HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på 7A Odenplan (Odengatan 65)

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar för 14:e gången en HVB- och Familjehemsdag i Stockholm tisdagen den 28 september.

HVB- och Familjehemsdagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Stockholm den 28 september 2021. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

HVB-/Familjehemsdagen är nu fullbokad för besökare och vi måste tyvärr stänga anmälan på grund av platsbrist.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.15

"Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer"
Föreläsare: Zandra Kanakaris, Generalsekreterare för Stiftelsen 1000 Möjligheter som arbetar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer samt med unga i prostitution och människohandel
5 kvinnor mördades av 5 män inom loppet av tre veckor i våras och de misstänkta är närstående män. Frågan om mäns våld mot kvinnor har med rätta fått en framskjuten plats i den svenska politiska debatten. Tisdagen den 20 april 2021 skrev Zandra Kanakaris en debattartikel i SvD och rubriken var "Vi måste stoppa våldet i tidig ålder". Artikeln handlade om våld i unga relationer och att vi måste förstå att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot tjejer. Och vad som skulle hända om samhället satsade stora resurser på att motverka detta.

Vi accepterar varken förtryck eller att kvinnors tillvaro styrs av män och därför välkomnar vi Zandra som ska föreläsa om:
• Vad är killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer?
• Hur synliggör vi de unga våldsutsatta tjejerna och de våldsutövande killarna?
• Vad kan vi göra för att motverka och stötta?
• Hur kan vi få ett slut på detta våld?

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Gängkriminalitet och skjutvapenrelaterat våld i Sverige"
Föreläsare: Ardavan Khoshnood, Docent i akutsjukvård vid Lunds universitet, kriminolog samt statsvetare

Den grova brottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och sprängningar har drabbat Sverige hårt de senaste åren. Kriminella gäng slåss om drogmarknaden och allt fler faller offer för de knarkrelaterade krigen.
Det finns samband mellan drogerna, dödsskjutningarna och sprängningarna som förekommit en hel del den senaste tiden. Kriminell har blivit ett yrke och de kriminella lever på droghandel.

Vi har bjudit in Ardavan Khoshnood för att utifrån hans erfarenheter få svar på:

• Hur är situationen vad gäller brott och anmälningar?
• Hur är det med våldsbrott?
• Svensk statistik över skjutningar och explosioner.
• Svensk statistik jämfört med andra länder.
• Varför läget är som det är i Sverige.
• Hur kommer framtiden bli?
• Vad kan du i din yrkesroll göra åt problemen?

För att gängbrottsligheten ska kunna bekämpas måste många delar av samhället arbeta ihop med polisen: socialtjänsten, skolan, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin med flera.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Tystnadskultur, Drogberoende, Våld och Sexuella övergrepp"
Föreläsare: B Robert Andersson, terapeut, författare och föreläsare som har utvecklat behandlingsprogram inom svensk beroendevård.

Robert växte upp i ett hem med alkohol- och drogmissbruk och han utsattes regelbundet för våld. Han fann tillflykt hos sin stora förebild, sin farfar, men det var han som utsatte honom för sexuella övergrepp från 4 års ålder. 15 år gammal hamnade han i ett problemområde i Uppsala och här blev det raka vägen in i kriminalitet och missbruk. Robert levde ett destruktivt liv fram tills han var 28 år, då han med hjälp av socialtjänst och Kriminalvård fick komma till ett behandlingshem. Robert har skrivit boken "Jag ska döda er alla". Det var de orden som ekade i hans huvud som barn - att ge igen med kraft.

Roberts föreläsning vänder sig till dig som vill förstå utvecklingen mot en kriminell livsstil med känslokyla, avstängdhet och bristande självkontroll.
Han blandar aktuell forskning, egen erfarenhet samt erfarenheten av att ha arbetat med hundratals klienter i förändringsprocesser.
Ett mål med sina föreläsningar är att även bryta Tystnadskulturen - "om att lägga på locket" - på grund av dess förödande konsekvenser. Han menar att man måste glänta på det där som varit fördolt, instängt och förträngt och att förändring, på riktigt faktiskt går att uppnå.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

Föreläsningen fortsätter med B Robert Andersson

15.30

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Stockholm - 28 september 2021

Datum: 2021-09-28
Tid: 08:15-15:30
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.