HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Växjö Konserthus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Växjö den 19 maj 2022.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Växjö den 19 maj 2022. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykiatrisk samsjuklighet – aktuell forskning, bemötande och strategier (Barn- och Vuxenfokus)"
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog, specialiserad inom utredning och behandling av NPF, beroendetillstånd och personlighetsproblematik.
Hur ska vi bäst hjälpa personer med komplex problematik? Hur kan vi öka personens motivation och delaktighet i vård och insatser?I den här föreläsningen får du lära dig mer om adhd, autism och psykiatrisk samsjuklighet såsom beroende, traumatillstånd, ångest- och depression.
Du får konkreta tips på bemötande, verktyg och strategier att använda i ditt arbete.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Martina Nelson, leg psykolog

12.00 Lättare lunch

13.00

"Anhöriga till personer med drogproblem – utsatthet, hjälpbehov och bemötande"
Föreläsare: Torkel Richert, narkotikaforskare och docent i socialt arbete vid Malmö universitet.
Att vara anhörig till en person med drogproblem innebär ofta en stor utsatthet. Många anhöriga beskriver starka känslor av skuld, skam och maktlöshet samt en ständig rädsla och oro. Vissa beskriver också konflikter inom familjen samt erfarenheter av hot och våld. Den stress och börda som anhöriga lever med kan leda till en försämrad psykisk hälsa och social isolering. Samtidigt upplever många anhöriga hinder för att söka och erhålla bra hjälp både för egen del och för den närstående samt en bristande förståelse och dåligt bemötande i kontakt med omgivningen.

Torkel Richert kommer i sin föreläsning presentera resultat från ett omfattande forskningsprojekt om föräldrar till barn med narkotikaproblem och diskutera hur anhörigas situation kan förstås och hur hjälpen för denna grupp kan förbättras. På föreläsningen diskuteras också olika dilemman som kan uppstå i mötet mellan professionella och icke-professionella hjälpare, personer med drogproblem och deras anhöriga samt hur anhöriga kan bli en viktig resurs i behandlingsarbete. 

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Droger, schizofreni, bipolär sjukdom och bemötande"
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.
Marcus kommer från en vanlig medelklassfamilj från Falköping. Under hans uppväxt flyttade de omkring en del och detta skapade oro för honom, eftersom han kom till nya skolor och var tvungen att hitta nya vänner. Som tonåring började han att missbruka hasch och alkohol och vid 25-års ålder hamnade han i sin första psykos. Om det var drogerna som utlöste schizofreni eller inte är svårt att svara på eftersom schizofreni kan bero på flera olika faktorer. Idag är Marcus drogfri och lever ett stabilt liv. I december 2021 blev Marcus nydiagnostiserad från psykossjukdomen schizofreni till bipolär sjukdom.

Han har skapat en karriär som föreläsare och författare inom psykiatri och beroendefrågor och arbetar även som verksamhetsutvecklare inom specialistsjukvården. 
Marcus föreläser om hur det är att leva med beroende och schizofreni, bipolär sjukdom, delaktighet och bemötandefrågor.

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Växjö - 19 maj 2022

Datum: 2022-05-19
Tid: 08:30-15:45
Ort: Växjö
Plats: Växjö Konserthus

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.