HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Växjö Konserthus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.15

"Avhoppare från kriminella miljöer: Samtal, Bemötande och Konflikthantering"
Föreläsare: Peter Svensson, han var medlem i den kriminella organisationen Brödraskapet Wolfpack men lyckades hoppa av. Nu har han i över tio års tid arbetat med att hjälpa andra att hoppa av från ett kriminellt liv.
Det dödliga våldet vid konflikter i den kriminella miljön gör att rekordmånga gängmedlemmar vill hoppa av. Det handlar om allt från springpojkar till de mest hårdföra topparna i gängen.
Många av dem har en mycket stor hotbild mot sig och några riskerar att dödas om de hoppar av. Att lämna kriminella gäng är betydligt svårare än att gå med.
Kommunernas socialtjänster har huvudansvaret för avhoppare och verksamheten bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och polisen.
Hur ska socialtjänsten få kontakt med de som vill hoppa av från de kriminella nätverken? Hur ska socialtjänsten förstå, bemöta och samtala med den här målgruppen? Vilka är utmaningarna och hur undviker man konflikter?
Under föreläsningen kommer du att få råd om tänkbara insatser.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00

"Kvinnors och flickors inverkan och delaktighet i kriminella miljöer"
Föreläsare: Peter Svensson, egen erfarenhet av gängkriminalitet, drogmissbruk och ger stöd till kriminella kvinnor. Han har en dubbeldiagnos: ADHD och bipolär sjukdom. Arbetar idag på Initium stöd och skyddat boende (skyddat boende och avhopparverksamhet).
Organiserad brottslighet och gängkonflikter har blivit en av vår tids största säkerhetsutmaningar.
Hur delaktiga är kvinnor i det grova våldet i kriminella miljöer? Vad är kvinnornas roll i de kriminella gängen?
Vilka möjligheter finns det för kvinnor att lämna våldsaktiva och kriminella miljöer?
Olika samhällsaktörer har antagit att kvinnor i huvudsak är offer, men kvinnor är även genomförare och möjliggörare.
Kvinnors inflytande är relativt outforskat, vilket innebär att de har kunnat bidra nästan obehindrat till de kriminella miljöernas verksamhet.

Det finns även en tydlig trend att flickor under 15 år som utövar våld och befinner sig i kriminella miljöer ökar stort. (Källa: Polisregion Mitt)
Kvinnor innehar en rad olika roller. Det är vanligtvis inte kvinnorna som utövar det grova våldet, men de är delaktiga i planeringen och logistiken som är avgörande för att det grova våldet fortgår.
När kvinnor söker stöd för att lämna en våldsam kriminell miljö eller egen kriminalitet, så handlar det ofta om att de är utsatta för våld, utnyttjas sexuellt eller att de har en rädsla för sina barns välmående. 
Därför använder de inte samma vägar till avhopp som manliga kriminella.

Genom att öka kunskapen kring kvinnors delaktighet och drivkrafter inom de kriminella miljöerna så finns det en god möjlighet att reducera det grova våldet,
öka brottsuppklaringen, begränsa deras inflytande på den kriminella ekonomin och förbättra möjligheterna för kvinnor att avbryta en kriminell bana.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Tania - 20 åringen med fem placeringar"
Föreläsare: Tania Gazi, föreläsare med egen erfarenhet av att vara placerad i HVB- och Familjehem. 
Vid 19-års ålder hade Tania Gazi redan blivit omplacerad fem gånger, i både HVB- och Familjehem. Sommaren 2020 fick Tania diagnoserna högfungerande autism och ADHD. Idag är hon 20 år.
Hon är en överlevare av hedersrelaterat våld och hon har fått uppleva både lyckade och misslyckade placeringar - en resa kantad av hopplöshet inför livet och myndigheter.
Men det var också resan från familjehemspappan som utsatte henne för sexuella ofredanden till familjen som gav henne den finaste kärleken och tryggheten.
För det var just svårigheten att lita på socialtjänsten och vuxenvärlden som påverkade henne och hennes syskons öden, men till slut vågade Tania lita på processen där socialtjänstens ändrade bemötande var lösningen. Idag har det gått ett år sedan Tanias sista placering avslutats och hon brinner för att stärka ungas förutsättningar till lyckade placeringar. 
I denna föreläsning kommer ni att få ta del av:
● Verktyg för att få ungdomar med bristande tillit till vuxenvärlden att kunna lita på myndigheter
● Vanligaste misstagen att undvika vid bemötande
● Verktyg för lyckade HVB- och Familjehemsplaceringar

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"I Faderns, Sonens & Försäkringskassans namn"
Föreläsare: Eric Löwenthal, föreläsare och pappa till Alexander.
Eric har en son med grav utvecklingsstörning.
Han berättar om livet med sonen, allas våra fördomar och trassel med emellanåt överbyråkratiska myndigheter.
Det är en ständig kamp mot minskade resurser och Eric känner en oro för hur det ska gå för sonen när han en dag inte finns i hans liv.
Idag är sonen 32 år men hans hjärna är som en 1-årings.
Allt skildras med humor, värme och utan pekpinnar.

16.00

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Växjö - 26 oktober 2023

Datum: 2023-10-26
Tid: 08:15-16:00
Ort: Växjö
Plats: Växjö Konserthus

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.