Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

HVB- och Familjehemsdagen Växjö - 7 november 2024

Datum: 2024-11-07
Tid: 08:30-15:45
Ort: Växjö
Plats: Växjö Konserthus

HVB- och Familjehemsdagen på Växjö Konserthus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB- och Familjehem. Här träffar du potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

HVB- och Familjehemsdagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Växjö den 7 november 2024. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Våld och sexuellt våld mot närstående barn, unga och vuxna"
Föreläsare: Nina Rung, kriminolog, utbildare och författare.

Under föreläsningen får du lära dig om hur våld i närstående relationer ser ut i Sverige idag.  Vad är orsakerna? Vad är det som påverkar? Vad får det för konsekvenser? Ju mer vi förstår kring VARFÖR och HUR - desto mer kan vi göra för att förebygga och förhindra våldet.

Det är viktigt att de som ska skydda, hjälpa, utreda och döma har tillräcklig kunskap och erfarenhet annars riskeras tillit, trygghet och ett gott resultat. Därför föreläser Nina för socialtjänst, polis, vårdpersonal, kvinnojourer och jurister om att bemöta och agera, arbeta våldsförebyggande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och utsatthet.

Om de olika yrkesgrupperna samverkar och får en större förståelse och grundad kunskap, så ökar möjligheterna att fler övergrepp hinner förebyggas och förhindras. Ninas mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Nina Rung.


12.00 Mingellunch

13.00

"Missbrukaren och de anhöriga - beroende och medberoende"
Föreläsare: Peter Jacobsson, föreläsare och numera nykter narkoman och alkoholist.

Peter berättar om sitt liv som narkoman och alkoholist, om orsakerna och livet efter drogerna. Han var 9 år när han drack och sniffade thinner för första gången. Som vuxen såg Peter sig inte som missbrukare. Han jobbade ju som snickare, hade hus, sambo och barn. Han tyckte att han var en hårt arbetande knegare som förtjänade lite berusning.Peter lyckades i många år att lura sig själv. Han tyckte att han hade kontroll. Inte ens när hans fru ställde ett ultimatum kunde han se sin egen skuld i familjens problem. 

Enligt Peter så gömmer sig missbrukare ofta bakom masker för att skydda sig mot omgivningen, men de tar även på sig masker för att de skäms över sig själva och sitt sätt att vara. Skam blir till drivmedlet i denna process. Kan verkligen skam smitta ner en hel familj? Och varför anpassar sig familjen, vännerna och omgivningen efter missbrukarens villkor och känslomässiga kaos?

Vi kommer även få höra Peter berätta om sin dotter Mira som dog av en överdos vid endast 19-års ålder.

Peter berör och förmedlar hopp och han föreläser för såväl narkotikapoliser som socialtjänsten.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Bemötande vid autism och adhd"
Föreläsare: Torbjörn Andersson, författare, autism-utbildare med egen autismdiagnos. Han har sedan 1996 mött flera tusen personer med autism i sitt arbete, men även ideellt och privat.

1–2 % av befolkningen lever med autism. Torbjörn är en av dem. Här berättar Torbjörn utifrån egna erfarenheter om hur man på bästa sätt bemöter barn och vuxna med autism och adhd.

Denna föreläsning ger nya perspektiv, idéer och exempel på bemötande av personer med NPF-diagnoser.

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

Anmälan

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.