HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

LSS-dagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

På LSS-dagen träffar du potentiella samarbetspartners, får fördjupad kunskap om och hittar nya LSS-verksamheter, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration för ditt dagliga arbete.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på LSS-dagen. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

LSS-dagen är nu fullbokad för besökare och vi måste tyvärr stänga anmälan på grund av platsbrist.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare.

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Våld och sexuellt våld mot närstående barn, unga och vuxna"
Föreläsare: Nina Rung, kriminolog, utbildare och författare.
Under föreläsningen får du lära dig om hur våld i närstående relationer ser ut i Sverige idag.
Vad är orsakerna? Vad är det som påverkar? Vad får det för konsekvenser?
Ju mer vi förstår kring VARFÖR och HUR - desto mer kan vi göra för att förebygga och förhindra våldet.

Det är viktigt att de som ska skydda, hjälpa, utreda och döma har tillräcklig kunskap och erfarenhet annars riskeras tillit, trygghet och ett gott resultat. Därför föreläser Nina för socialtjänst, polis, vårdpersonal, kvinnojourer och jurister om att bemöta och agera, arbeta våldsförebyggande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och utsatthet.
Om de olika yrkesgrupperna samverkar och får en större förståelse och grundad kunskap så ökar möjligheterna att fler övergrepp hinner förebyggas och förhindras.

Ninas mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna.

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläser: Nina Rung

12.00 Lättare lunch

13.00

"Drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med kriminellt gäng"
Föreläsare: Peter Svensson, egen erfarenhet av gängkriminalitet och drogmissbruk. Han arbetar idag på Initium stöd och skyddat boende (skyddat boende och avhopparverksamhet). Peter har en dubbeldiagnos: ADHD och bipolär sjukdom. 
Den grova brottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och sprängningar, har drabbat Sverige hårt. Vi läser dagligen om dessa våldsdåd.
Kriminella gäng slåss om drogmarknaden och allt fler faller offer för de knarkrelaterade krigen.
Det finns samband mellan drogerna, dödsskjutningarna och sprängningarna som förekommer nästan varje dag i vårt land.
Att vara kriminell har blivit ett yrke och de kriminella lever på droghandel.

Vi har bjudit in Peter Svensson som kommer att berätta om sitt drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med den kriminella världen.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Tania - 20 åringen med fem placeringar"
Föreläsare: Tania Gazi, föreläsare med egen erfarenhet av att vara placerad i HVB- och Familjehem. 
Vid 19-års ålder hade Tania Gazi redan blivit omplacerad fem gånger, i både HVB- och Familjehem. Sommaren 2020 fick Tania diagnoserna högfungerande autism och ADHD. Idag är hon 20 år.
Hon är en överlevare av hedersrelaterat våld och hon har fått uppleva både lyckade och misslyckade placeringar - en resa kantad av hopplöshet inför livet och myndigheter.
Men det var också resan från familjehemspappan som utsatte henne för sexuella ofredanden till familjen som gav henne den finaste kärleken och tryggheten.
För det var just svårigheten att lita på socialtjänsten och vuxenvärlden som påverkade henne och hennes syskons öden, men till slut vågade Tania lita på processen där socialtjänstens ändrade bemötande var lösningen. Idag har det gått ett år sedan Tanias sista placering avslutats och hon brinner för att stärka ungas förutsättningar till lyckade placeringar. 
I denna föreläsning kommer ni att få ta del av:
● Verktyg för att få ungdomar med bristande tillit till vuxenvärlden att kunna lita på myndigheter
● Vanligaste misstagen att undvika vid bemötande
● Verktyg för lyckade HVB- och Familjehemsplaceringar

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

LSS-dagen Göteborg - 15 september 2023

Datum: 2023-09-15
Tid: 08:30-15:45
Ort: Göteborg
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.