HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

LSS-dagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. Här träffar du potentiella samarbetspartners, LSS-verksamheter, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

LSS-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på LSS-dagen i Göteborg den 26 april 2024. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Verktyg för att hantera utmanande situationer, konflikter och svåra samtal/möten med barn och vuxna"
Föreläsare: Angelica Frithiof har 27 års erfarenhet av att utbilda, inspirera och handleda personal inom socialtjänst, vård och omsorg i ämnen som rör bemötande, svåra samtal, ledarskap och etik i praktiken. Hon har även egen erfarenhet som närstående till person med rätt till LSS.
Denna föreläsning ger dig teoretisk och handfast kunskap runt utmanande situationer och svåra samtal i ditt arbete. I en allt mer tidspressad arbetsmiljö är behovet av nytänkande större än någonsin. Här får du direkt anpassad kunskap och praktiska verktyg för att på ett etiskt och kreativt sätt möta människor i olika situationer. Du kommer även att få lära dig om bemötande och arbetsglädje mellan kollegor. Genom att levandegöra teoretiska kunskaper med tydliga exempel och verkliga ”case” så skapar Angelica en utbildning som både ger energi, inspiration och konkret vägledning.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Angelica Frithiof.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Lagändringarna 2023 kring personlig assistans enligt LSS och hittillsvarande praxis"
Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult.
2023 fick vi nya bestämmelser om personlig assistans, bland annat två nya grundläggande behov (förebyggande stöd och medicinsk övervakning), ett schabloniserat åldersbundet föräldraavdrag och vissa tydliggöranden kring kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser.
Vi går igenom de nya lagändringarna och tittar närmare på hur de berör kommunernas arbete.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Bemötande vid ADHD och Autism/Aspergers syndrom"
Föreläsare: Torbjörn Andersson, autism-utbildare med egen autismdiagnos.
Hur möter man på bästa sätt barn och vuxna med ADHD eller autismtillstånd?
1% - 2% av befolkningen lever med autism. Torbjörn är en av dem. Här berättar han om hur det är att vara autistisk.
Han berättar även om vikten av flera perspektiv och medvetna värderingar, för bemötande av barn och vuxna med ADHD och autismtillstånd.

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

LSS-dagen Göteborg - 26 april 2024

Datum: 2024-04-26
Tid: 08:30-15:45
Ort: Göteborg
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.