HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

LSS-dagen på 7A Odenplan (Odengatan 65)

Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. LSSGuiden.se arrangerar för 9:e året i rad en LSS-dag i Stockholm onsdagen den 29 september.

LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration för ditt dagliga arbete.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på LSS-dagen i Stockholm den 29 september 2021. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

LSS-dagen är nu fullbokad för besökare och vi måste tyvärr stänga anmälan på grund av platsbrist.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer"
Föreläsare: Zandra Kanakaris, Generalsekreterare för Stiftelsen 1000 Möjligheter som arbetar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer samt med unga i prostitution och människohandel
5 kvinnor mördades av 5 män inom loppet av tre veckor i våras och de misstänkta är närstående män. Frågan om mäns våld mot kvinnor har med rätta fått en framskjuten plats i den svenska politiska debatten. Tisdagen den 20 april 2021 skrev Zandra Kanakaris en debattartikel i SvD och rubriken var "Vi måste stoppa våldet i tidig ålder". Artikeln handlade om våld i unga relationer och att vi måste förstå att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot tjejer. Och vad som skulle hända om samhället satsade stora resurser på att motverka detta.

Vi accepterar varken förtryck eller att kvinnors tillvaro styrs av män och därför välkomnar vi Zandra som ska föreläsa om:
• Vad är killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer?
• Hur synliggör vi de unga våldsutsatta tjejerna och de våldsutövande killarna?
• Vad kan vi göra för att motverka och stötta?
• Hur kan vi få ett slut på detta våld?

10.30 Kaffe och mingel med utställarna

11.15
"Trender inom personlig assistans"
Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult

Vi tittar närmare på vad som gäller beträffande några vanliga hjälpposter inom personlig assistans.
1. Hushållsgemenskap som grund för att behovet av tillsyn delvis tillgodoses på annat sätt – en avslagsgrund som blir allt vanligare
2. Hushållssysslor och den enskildes delaktighet
3. Hårdare syn på tillsyn i allmänhet

12.00 Lättare lunch

13.00

"Tvångsmässighet, Rutinbundenhet och Tvångstankar"
Föreläsare: Erik Andersson, Leg. psykolog och docent vid Karolinska Institutet

Rutinbundenhet och tvångsmässighet, hur kan man förstå och bemöta personer med autism som kör fast i ritualer? Många personer med autism kan fastna i olika slags ritualer och får därför svårt att klara av sin vardag. I denna föreläsning kommer Erik, som har omfattande klinisk erfarenhet och är aktiv forskare i ämnet, gå igenom hur man kan förstå och hjälpa personer som kör fast i överdriven rutinbundenhet. Erik kommer även beskriva tydliga fallexempel och tillvägagångssätt både i behandling och bemötande.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Autism ur ett inifrånperspektiv"
Föreläsare: Paula Tilli, föreläsare och författare med egen erfarenhet
 
Paula fick diagnoserna Aspergers syndrom och ADD i vuxen ålder. Här kommer hon att berätta om hur det är att leva med autism ur ett inifrånperspektiv:

• Att växa upp med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – barndom, skoltid och vuxenlivet
• Att få diagnosen
• Mitt liv idag
• Svårigheter och styrkor
• Möten med biståndshandläggare och boendestödjare

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

LSS-dagen Stockholm - 29 september 2021

Datum: 2021-09-29
Tid: 08:30-15:45
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.