HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

"På Egehem har alla placerade flickor bidragit till var vi står idag"

Svår psykiatrisk problematik hos flickor och unga kvinnor är sedan drygt 30 år Egehems specialområde.
– Tänk om flickorna som behandlats hos oss visste i hur stor grad deras kunskaper, kritik och erfarenheter har bidragit till verksamhetens utformning och utveckling, då tror vi dom skulle vara stolta, säger Elisabet Strid Ege.

– Vi har ett ansvar att hjälpa de som har svårt ta emot hjälp. Att göra det handlar om en process där även vi utvecklas som team, fortsätter hon.

På Egehem har en del av verksamhetsutvecklingen handlat om att bli ännu bättre på att lyssna, på att ta in flickornas tankar och att bli bättre på att ta emot både kritik och beröm. De klokheter flickorna har bidragit med har tagits emot och fallit på plats inom verksamheten.

– Flickorna som har varit hos oss har bidragit till var vi står idag. De har varit viktiga för oss, säger Elisabet.

I alla HVB-verksamheter finns krav på ett ständigt förbättringsarbete. Ett krav som inte alls är tyngande utan väldigt utvecklande, menar Elisabet och får medhåll av Kristin Norlin, verksamhetschef på Egehem. En dynamisk process som hela tiden driver Egehem framåt.

Egehem arbetar med noggranna urvalsbedömningar inför inskrivningarna, där flera professioner samarbetar. Många av flickorna kommer till Egehem under tvång (LVU), så den första tiden är många gånger svår, och psykisk ohälsa är oftast det klienten först behöver hjälp med.

– Att ta emot alla behandlingsinsatser när man kommer ny till Egehem är ett hårt jobb. Idag finns det också högre krav från samhället på skolnärvaro, även om vi arbetar individanpassat med skolgången förklarar Elisabet.

Att bo på Egehem är ett intensivt liv. Flickorna ska ha tid för DBT (dialektisk beteendeterapi) i grupp och/eller enskilt, och även i allt de gör förhålla sig till integrerad DBT i vardagen. En del av flickorna har hästunderstödd terapi och åker i väg till det ett par gånger i veckan. Ett intensivt liv som även innefattar vardagliga sysslor i boendet, privata relationer och någon form av fysisk aktivitet.

– Vi är ett stöd i deras fritidssysselsättningar och hittar på aktiviteter på helgerna, säger Kristin.

En gång i veckan har flickorna veckomöte där de kan planera sin vecka samt ge kritik och respons till personalen, som bemöter flickorna på samma sätt som de vill att flickorna bemöter dem. Även personalgrupperna måste klara av att arbeta med värderingar och attityder enligt samma metoder. På Egehem vill man tydliggöra att alla vi människor kan arbeta med relationer, beteenden och våra val.

Tanken med ett tydligt vi-perspektiv handlar om att ge flickorna en trovärdig upplevelse av att alla någon gång är i behov av hjälp, och att personalens roll inte innebär att de är några övermänniskor utan att de just nu har rollen av att stötta och hjälpa.Fler artiklar Visa fler artiklar
Om verksamheten

Egehem HVB

Egehem tar emot flickor 13-20 år med komplex psykiatrisk och social problematik där kraven på samordnad och specialiserad behandling är höga.


Läs mer om verksamheten