HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Specialiserad psykiatrisk behandling på HVB

På Egehem är verksamheten uppbyggd efter flickornas behov. Personalens långa erfarenhet och kunskap om diagnoser och trauman har format dagens behandlingssätt. Den komplexa problematiken hos unga flickor är Egehems specialområde.

– Vi arbetar med en mycket krävande målgrupp i öppen verksamhet och är stolta över vårt arbetssätt och alla fantastiska och starka tjejer vi möter hos oss dagligen, säger Elisabet Ege.

Den komplexa problematiken hos unga flickor är Egehems specialområde. Deras kunskap och erfarenhet av problemområden som sträcker sig över många diagnoser och trauman har format dagens behandling. Hemmet har tät bemanning dygnet runt. 

– Många flickor gör sig själva illa på olika sätt, de kan bära på suicidtankar och suicidförsök. De är efter lämplighetsbedömning från uppdragsgivaren och vårt team välkomna till oss, säger Elisabet.

”Stora huset” välkomnar 6 flickor till en familjelik struktur i ett sekelskifteshus. Gröna Huset har 4 behandlingslägenheter (som inte ska förväxlas med utsluss). Hit kommer man oftast när man blivit lite äldre och bott klart i gruppen. Stödet är fortfarande lika stort. Ibland kommer man direkt till Gröna Huset på grund av särskilt stora individuella behov. Om klienten har kapacitet finns möjlighet till utslusslägenhet.

– Vårt specialiserade team har lång erfarenhet och består av socionom, psykolog, specialistsjuksköterska inom psykiatri och distrikt, terapeuter inom DBT, KBT, Familjebehandling och Hästunderstödd terapi samt konsulterande specialistläkare i psykiatri, säger Elisabet.

Egehem kompletterar med egna KBT terapeuter och familjeterapi. Professionerna finns på plats heltid nära klienten, vilket Elisabet tycker känns viktigt att framhålla, då tjänster idag kan köpas via nätet. Många av Egehems DBT terapeuter är i direkt arbete med flickorna 24-7.

– Hästunderstödd terapi, HUT, har varit ett starkt, och naturligtvis frivilligt, behandlingskomplement hos oss i 20 år. Det är mycket mer än en fritidssysselsättning, förklarar Elisabet. 

Egehem har akademiskt utbildad personal med terapiutbildning Steg 1 som arbetar med HUT. Deras samverkan med övriga professioner gör att teamet lär känna klientens behov snabbt och kan ge direkt stöd till klienten i processen att utvecklas.

– Klienter med komplexa problem har ibland uttryckt sorg och frustration över tidigare felaktiga diagnoser eller behandlingar. Vi jobbar ständigt med att förbättra arbetssättet och lyssnar på de åsikter våra klienter framför, berättar Elisabet.

På Egehem är det därför viktigt att arbeta fram rätt behandling tillsammans med flickan, sjukvård, myndigheter och hennes närstående. Flickorna kan ha liknande beteenden och de behandlas under det ”miljöterapeutiska paraplyet”, men grundorsakerna till problemen kan vara väldigt olika. 

– Om vi exempelvis tittar på de som har ätstörningar så kan den bottna i känslighet för textur, kanske utifrån NP-problematik. Den kan också vara ett utslag av behov över kontroll av prestation, eller bottna i ett övergrepp. Behandlingen kräver olika insatser och vi får ofta förändra och anpassa behandlingen, säger Elisabet.

Flickorna tillbringar den största delen av behandlingstiden med sin kontaktperson och behandlare. Att vara ute i samhället blir ofta den största förändringsfaktorn. Egehem har dagstödjande personal med specialkunskaper och samarbetet med kommunens skolor och verksamheter är stabilt och långsiktigt.Fler artiklar Visa fler artiklar
Om verksamheten

Egehem HVB

Egehem tar emot flickor 13-20 år med komplex psykiatrisk och social problematik där kraven på samordnad och specialiserad behandling är höga.


Läs mer om verksamheten

Egehem HVB ligger i Västervik och har två enheter för 12 flickor i åldrarna 13-20 år. Hälften av personalen i behandlingsenheterna har DBT- eller KBT-baserad utbildning. Här finns psykolog, familje- och traumaterapeut, specialistsjuksköterska i psykiatri och distrikt, socionom, socialpedagoger, undersköterskor, fritidsledare, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och psykiater på konsultbasis.

www.egehem.se