HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjehemsverksamheten AB

Tfn: 0515-180 30

Besöksadress: Repslagaregatan 19, FALKÖPING
Postadress: Box 116, SE-521 02 FALKÖPING
Föreståndare: Marianne Grotjohann, 073-340 55 59
Placeringsansv: Pia Nilsson, 073-340 55 53
Platsantal: 20
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga 0-20 år

Behandlingsinnehåll: Familjehemmen har genomgått en 30 timmars grundutbildning. Därefter görs omfattande intervjuer. Dessa moment genomförs alltid innan placering blir aktuell. Samtliga konsulenter (socionomer) har lång erfarenhet av socialt arbete från olika områden. Max 7-8 familjer per konsulent. Minst en kontakt per vecka med varje familj. Vanligen sker detta genom att konsulenten träffar familjen i deras hem. Extern handledning till familjehemmen med tillgång till barnpsykologkompetens. Annan extern handledning/konsultation vid behov. Utbildning med fokus på det placerade barnets problematik. Avlastning för familjehemmen finns. Årliga gemensamma aktiviteter för familjehemmen.En viktig grundsten i vårt arbete är de placerade barnens föräldrars betydelse. Endast ett barn/en ungdom placeras i varje familjehem. Undantag från detta görs bara vid syskonplaceringar. Rapporter till socialtjänsten med BBIC som underlag.

Geografi: Familjehemmen ligger inom en radie av en timmes resväg från Falköping. Även familjehem inom en timmes resväg från Halmstad.

Huvudman: Familjehemsverksamheten Skaraborg AB

Org nr: 556493-1102

Inskrivningsförfarande: Förfrågan om placering görs direkt till Familjehemsverksamheten.

Språk: Engelska, franska

Övriga upplysningar: Extern handledning till konsulenter och familjehem. Kvalificerade/legitimerade handledare och terapeuter anlitas. Endast ett barn placeras i varje familjehem, undantag syskonplaceringar.

"Familjehemsverksamheten AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO