HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rengsjö Vårdcenter

Tfn: 0278-66 56 20
Fax: 0278-66 55 35

Besöksadress: RENGSJÖ
Postadress: Österböle 9035, 821 98 RENGSJÖ
Föreståndare: Josephine Rydén, 072-512 75 98
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 20
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi erbjuder boende för både vuxna män och kvinnor. Målgruppen är vuxna med en psykiatrisk diagnos med inriktning mot neuropsykiatri, psykoser och somatik.

Behandlingsinnehåll: Rengsjö vårdcenters framgångsfaktorer är många. Vi har en sammansvetsad personalgrupp med mångårig kompentens inom neuropsykiatri. Personalen arbetar i en strukturerad vardag vilket bidrar att vi kan arbeta individanpassat kring varje klients genomförandeplan. Rengsjö vårdcenters geografiska läge på landet med en stor trädgård bidrar till en lågaffektiv miljö. Uteaktiviteter är en stor del av tillvaron hos oss.

För att tillgodose bredden av klienters diagnoser och utmanade beteende består personalgruppen av undersköterskor, behandlingspedagog, psykiatriker, läkare och sjuksköterska. Vi arbetar alla i ett team med en verksamhetsnära föreståndare vilket leder till att personalen kan vara med och påverka vardagen och vi löser problem fort.

Vi har rum i markplan, alla i närhet av gemensamhetsutrymmen och personal. Vi har även rum på övervåningen för klienter som inte ett behov av avskildhet och passar bättre i mindre sammanhang

Rengsjö vårdcenter har ett kök där all mat tillreds från grunden av utbildade kockar.

På samma område finns "Villa Elli" – Ett aktivitetshus som används för daglig sysselsättning. Aktivering görs utifrån klientens individuella önskemål och förmåga.

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som standard hos oss oavsett placeringsform, HVB eller särskilt boende. Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i klientens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Vi kan då minimera problemskapande beteende genom personalens arbetssätt. Alla chefer, undersköterskor och många vikarier är utbildad i Studio III. Studio III har sin utgångspunkt i ett lågaffektivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi ser säkerställer ett gott bemötande i vardagen. På Rengsjö vårdcenter har vi fyra Studio III ambassadörer som kontinuerligt säkerställer och utbildas i det lågaffektiva förhållningsättet.

HVB
Rengsjö Vårdcenter har även ett HVB-tillstånd.

Om en klient har outredda neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, kan vi tillgodose en neuropsykiatrisk utredning. Utredningen kan visa om du har en neuropsykiatrisk diagnos, eller en kombination av diagnoser.

Vi kan även utföra demensutredning. En demensutredning går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med liknande symtom. Om det visar sig att man har en demenssjukdom undersöker läkaren vilken form av demens det rör sig om.

Geografi: I Rengsjö, ca 1,5 mil från Bollnäs i Hälsingland, ca 27 mil norr om Stockholm

Huvudman: Rengsjö Vårdcenter AB

Org nr: 556383-1857

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs alltid innan inskrivning. Studiebesök är möjligt.

Språk: Engelska, finska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns till att ta emot svåra klienter i en anpassad miljö.

"Rengsjö Vårdcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO