Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rengsjö Vårdcenter

Tfn: 0278-66 56 20
Fax: 0278-66 55 35

Besöksadress: RENGSJÖ
Postadress: Österböle 9035, 821 98 RENGSJÖ
Föreståndare: Karolin Norlén Järpeskog, 073-059 90 80
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-2263166
Platsantal: 20
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt med medfödda eller förvärvade sjukdomstillstånd i hjärnan, där de psykiska eller kognitiva problemen är framträdande, samt personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsinnehåll: Vår profession kännetecknas med att möta människor med motorisk oro, vissa former av aggressivitet eller andra oönskade beteenden men också i behov av somatisk vård. För att tillgodose bredden av problematik består bemanningen av psykiatriker, överläkare inom somatik, sjuksköterska, behandlingspedagog och undersköterskor med långvarig erfarenhet. Vid behov anlitas specialpedagog, psykolog, arbetsterapeut eller annan kompetens.

Genomförandeplan, vårdplan och tydliggörande pedagogik är grunden till en individanpassad vardag för varje enskild klients behov.

Geografi: I Rengsjö, ca 1,5 mil från Bollnäs i Hälsingland, ca 27 mil norr om Stockholm

Huvudman: Rengsjö Vårdcenter AB

Org nr: 556383-1857

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs alltid innan inskrivning. Studiebesök är möjligt.

Språk: Engelska, finska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns till att ta emot svåra klienter i en anpassad miljö.

"Rengsjö Vårdcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO