Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björkviks Vårdhem

Tfn: 0413-255 80
Fax: 0413-257 50

Besöksadress: Sätofta, HÖÖR
Postadress: Höör, SE-243 35 HÖÖR
Föreståndare: Sofia Ljungberg, 0413-25580
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Björkviks Vårdhem HVB välkomnar personer från 18 år och uppåt med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med ett missbruk.

Behandlingsinnehåll: Enheten arbetar med individanpassad integrerad behandling och behandlingsinnehållet formas utifrån den vårdplan som uppdragsgivaren skapat. Vårdplanen bryts sedan ned till en genomförandeplan som följs upp kontinuerligt under behandlingstiden.

Saknar uppdragsgivaren tillräcklig kunskap kring klientens problembild för att inleda behandling vid inskrivningen så gör vårt utredningsteam en kvalificerad psykiatrisk utredning. Teamet består av psykolog, psykiatriker, arbetsterapeut. sjuksköterska samt behandlingsassistent. Utredningstiden är 10 veckor.

Björkviks Vårdhems behandlingsfilosofi grundar sig på Psykiatrisk behandling kombinerad med KBT och Återfallsprevention med social färdighetsträning. Samtlig personal är utbildad i motiverande samtal (MI) och KBT-grund. Personalen har också lång erfarenhet av arbete med personer med självskadeproblematik.

Exempel på de manualer och behandlingsinsatser som vi använder är Återfallsprevention med social färdighetsträning, ESL, Ångestskola, ADHD-behandling, Mindfulness. Utöver detta erbjuds också exempelvis Nada och Taktil massage.

I slutfasen av behandlingstiden kan vi erbjuda ett mer självständigt träningsboende i lägenhet som tillhör enheten.

Björkviks Vårdhem består av ytterligare tre avdelningar där vi erbjuder psykiatriskt korttidsboende samt boende med särskild service.

Geografi: Björkviks vårdhem är vackert beläget i Höör på en stor parkliknande tomt vid Ringsjöns strand. Här bedrivs vård/behandling i en vacker miljö med stor möjlighet till rekreation i skog och mark. Bra förbindelse med allmänna kommunikationsmedel. Möjlighet att hämta och lämna vid tåg och flyg.

Huvudman: Björkvik vårdhem AB

Org nr: 556257-3575

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informationsbesök/klientbedömning.

Språk: En del varierande språkkunskaper i personalgruppen.

Övriga upplysningar: Vi tar emot personer enl. SoL, HSL, Öppen psykiatrisk tvångsvård, Öppen rättpsykiatrisk tvångsvård, LVM §27, Vårdvistelse, Kontraktsvård.


För förfrågan Kontakta:
Sofia Edlund
Biträdande enhetschef
072-206 43 10

"Björkviks Vårdhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO