HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björkviks vård- och behandlingshem

Tfn: 0413-255 80
Fax: 0413-257 50

Besöksadress: Björkviksvägen 9, Höör
Postadress: Höör, 243 35 Höör
Föreståndare: Sofia Edlund, 072-206 43 10
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 40
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Björkviks vård- och behandlingshem välkomnar personer från 18 år och uppåt med varierande psykiatrisk problematik, ibland i kombination med någon form av missbruk.

Behandlingsinnehåll: Vår spetskompetens ligger inom områdena samsjuklighet och särskilt psykossjukdomar och psykossjukdomar i kombination med missbruk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp och har sett goda resultat hos de som varit placerade på Björkvik.

Vi arbetar i team med individanpassad behandling och erbjuder även utredningar. Varje klient har en individuellt anpassad genomförandeplan som bygger på den enskildes behov, önskemål och resurser. I teamet ingår undersköterska/behandlingsassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog samt psykiatriker. Dessa personer är olika mycket inblandade beroende på den placerades problematik. Teamsammansättning och fokus varierar också beroende på vilken boendeform klienten är placerad på. Björkviks vårdhem tar emot klienter på följande tre boendeformer: HVB, korttidsboende och särskilt boende.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen, med en anpassad och tydlig struktur. Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron.

Vårt aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter har som målsättning att ta tillvara varje klients resurser och initiativkraft. Vid inskrivningen informerar vi om vårt aktivitetscenter och de aktiviteter och den sysselsättning som finns att tillgå. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Exempel på aktiviteter är snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum, daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning mm.

I aktivitetsutbudet ingår även bad och träning på ett lokalt gym.

Geografi: Björkviks vårdhem är vackert beläget i Höör på en stor parkliknande tomt vid Ringsjöns strand. Här bedrivs vård/behandling i en vacker miljö med stor möjlighet till rekreation i skog och mark. Bra förbindelse med allmänna kommunikationsmedel. Möjlighet att hämta och lämna vid tåg och flyg.

Huvudman: Björkvik vårdhem AB

Org nr: 556257-3575

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

Övriga upplysningar: Vi tar emot personer enl. SoL, HSL, Öppen psykiatrisk tvångsvård, Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård, LVM och LVU.

"Björkviks vård- och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
DBT
ESL
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO