HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björklunda - Villa Niki

Besöksadress: Torsjö 2868, Tyringe
Postadress: Torsjö 2868, 282 31 Tyringe
Föreståndare: Andrea Ljungqvist, 070-619 83 06
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vuxna från 21 år och uppåt med psykiatrisk problematik med behov av litet boende.
För de personer som är utåtagerande och behöver mer närhet till personal.

Behandlingsinnehåll: Vi är en liten enhet med 6 stycken platser i Tyringe och vänder oss till personer från 21 år. För de som kommer till oss är det inte ovanligt att de har utåtagerande beteende och har bott på flera olika boenden tidigare. Vi erbjuder heldygnsvård, en liten klientgrupp, hög personaltäthet och individuella insatser.

Arbetssätt och metoder
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och uthållighet som denna målgrupp kräver. Målet är att klienterna ska bli stabila så att de sedan kan flyttas till de boendeformerna som kanske var tänkta från början. Vi arbetar även utifrån klientens individuella behov. Vi använder oss av tydliggörande pedagogik med målinriktad träning som syftar på att den boende stegvis ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder:
• Stöd och hjälp i vardagen

• Social gemenskap och samvaro

• En meningsfull vardag och sysselsättning

• ADL-träning och träning av sociala färdigheter

• ADL-bedömning

• Olika funktionsbedömningar på begäran

Personalen
Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka dess framsteg. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, behandlingspedagoger, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och dennes inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Vi arbetar lågaffektivt och med uthållighet när svåra beteenden uppstår.

Aktiviteter
Vi erbjuder individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. En aktiv vardag är en viktig del av livet. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda aktiviteter i vardagen efter förmåga och önskemål.

Geografi: Björklunda ligger centralt i Tyringe, Hässleholms kommun med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Björklunda - Villa Niki" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO