HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Björklunda

Tfn: 042-311 58 90
Fax: 0451-506 77

Besöksadress: Hantverksgatan 1, Tyringe
Postadress: Box 146, 282 23 TYRINGE
Föreståndare: Milva Solca, 076-720 71 14
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 38 st
Lagrum: LPT, LRV, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Björklunda är en verksamhet som består av flera avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.
- Annexet (korttidsboende med 9 platser, kvinnor och män 21-65 år)
- Gillet  (särskilt boende med 9 platser, kvinnor och män från 60 år)
- Mariebo (särskilt boende med 11 platser, kvinnor och män från 18 år)
- Utsikten (särskilt boende med 9 platser, kvinnor & män från 50 år)

Behandlingsinnehåll: Björklunda är en verksamhet som består av flera avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

- Annexet (korttidsboende med 9 platser, kvinnor och män 21-65 år) tar emot vuxna med komplex psykiatrisk problematik, som också kan ha behov av återhämtning till följd av alkohol- eller drogmissbruk. Vi har även möjlighet att ta emot personer som har eller ska ställas in på substitutionsbehandling via LARO (Humanas egen öppenvård i Hässleholm).
Vi tar placeringar enligt SoL, LSS med SoL-beslut, ÖPT och ÖRV. Vi kan också ta emot personer som har pågående LVM-utredningar i syfte att förhindra tvångsvård eller är i behov av arbetsterapeutiska bedömningar för att utreda boendebehov.

- Gillet  (särskilt boende med 9 platser, kvinnor och män från 60 år) tar emot äldre personer, ofta med psykiatrisk/somatisk problematik. Vi tar placeringar enligt SoL. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.
Totalt inom Björklundas avdelningar täcker vi många områden inom psykiatri, demens och återhämtning från alkohol- eller drogmissbruk, vilket gör att vi kan anpassa varje klientmöte och hitta en plats inom vår struktur.

- Mariebo (särskilt boende med 11 platser, kvinnor och män från 18 år) tar emot vuxna personer med komplex psykisk funktionsnedsättning, som med stöd av personal ändå är självständiga nog att bo i egen lägenhet.
Vi tar placeringar enligt SoL, LSS med SoL-beslut, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

- Utsikten (särskilt boende med 9 platser, kvinnor & män från 50 år) tar emot personer med särskilt krävande demenssjukdomar, även yngre. Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

Arbetssätt
Vi arbetar utifrån klientens individuella behov i centrum. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och dennes inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö där ett anpassat och lågaffektivt bemötande är nyckeln för att skapa lugn och trygghet.
På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Sysselsättning och aktiviteter
Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål.

Personal
Boendet är bemannat dygnet runt, med tre vaken natt som betjänar samtliga avdelningar på Björklunda. Därutöver har Utsikten en vaken natt som aldrig lämnar avdelningen. En personalgrupp med lång erfarenhet och bred kompetens gör att vi kan hantera många olika problembilder och komplex problematik. I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Geografi: Björklunda ligger centralt i Tyringe, Hässleholms kommun med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Björklunda" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO