HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björklunda

Tfn: 042-311 58 90
Fax: 0451-506 77

Besöksadress: Hantverksgatan 1, Tyringe
Postadress: Box 146, 282 23 TYRINGE
Föreståndare: Andrea Ljungqvist, 070-619 83 06
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 38 st
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vuxna från 21 år och uppåt med komplex psykiatrisk problematik med behov av litet boende.
Vuxna från 18 år och uppåt med komplex psykisk funktionsnedsättning samt demenssjukdom.

Behandlingsinnehåll: I Annexet får de boende tillgång till en egen lägenhet samt det stöd man behöver. Individerna som tas emot på Annexet kan ha komplexa psykiatriska svårigheter ofta i kombination med missbruk. Vi har även möjlighet att ta emot individer som har eller ska ställas in på substitutionsbehandling via LARO.

Utsikten välkomnar individer med särskilt krävande demenssjukdomar.
På Gillet tar vi emot äldre individer, ofta med psykiatrisk/somatisk problematik. Vi har även Mariebo som är en avdelning där det bor individer med psykiatriska svårigheter men är mer självfungerande, där har vi möjlighet att ta emot individer med öppen psykiatrisk tvångsvård samt öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

Utrednings- och behandlingsprocess
Vi arbetar utifrån klientens individuella behov i centrum. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och dennes inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Vi arbetar med metoden ESL, där vi utgår från den enskildes resurser, önskemål, funktionsförmåga och behov. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

Aktivering
Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Vi har ett Aktivitetscenter där vi erbjuder aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag. I närheten finns gym, bad, bowling, shopping, fiske, skogsvandringar med mera. Det finns en bil och en buss för individuella eller gemensamma aktiviteter utanför boendet.

Geografi: Björklunda ligger centralt i Tyringe, Hässleholms kommun med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Björklunda" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO