Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björklunda

Tfn: 042- 311 58 90
Fax: 0451-506 77

Besöksadress: Hantverksgatan 1, Tyringe
Postadress: Box 146, 282 23 TYRINGE
Föreståndare: Andrea Ljungqvist, 070-6198306
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 37 st
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vuxna från 18 år med psykisk funktionsnedsättning samt personer med demenssjukdom. Finns även stabiliseringsplatser.

Behandlingsinnehåll: Vi utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialist-sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar
i team med fokus av den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser
och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheterna utifrån den boendes förmåga och behov.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• Allmänpsykiatrisk utredning
• CAN-skattning

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska
aktiviteter.
Vi har en Dagcentral där vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med allt från handarbete
till fotografering och måleri. Flera dagar i veckan hålls studiecirklar i Vuxenskolans regi.

Geografi: Björklunda ligger centralt i Tyringe, Hässleholms kommun med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Björklunda" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO