HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solhäll-Vittsjö

Tfn: 042-311 58 25
Fax: 0451-230 73

Besöksadress: Verumsvägen 12, Vittsjö, Vittsjö
Postadress: Box 28, 280 22 Vittsjö
Föreståndare: Maria Tegner, 072-584 40 10
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 44st
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: För vuxna personer från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning med fokus på individuella lösningar.
Vi utgår från individuella behov med en grund i kognitionsteorier.

Behandlingsinnehåll: Insatserna är individuellt anpassade och med målsättning att den boende stegvis klarar ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga och behov.

Vi arbetar med metoden ESL, Ett Självständigt Liv, där vi utgår från den enskildes resurser, önskemål och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut
och psykiatriker arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Insatserna utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Möjlighet till utsluss i träningslägenhet finns. Vi erbjuder olika funktionsbedömningar

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Boende som vistas hos oss har tillgång till dagcenter med personal alla vardagar.

Vi erbjuder band annat gym, bad, bowling, bingo, shoppingrundor, ridning, gymnastik, pingis, egen utomhuspool etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Geografi: Vittsjö ligger i Hässleholms Kommun i norra Skåne, ca 15 minuter från
E4:an ( trafikplats Markaryd Södra)

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter.

Inskrivningsförfarande: Informationsbesök/studiebesök eller
direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Solhäll-Vittsjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO