HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Solhäll-Vittsjö

Tfn: 042-311 58 25
Fax: 0451-230 73

Besöksadress: Verumsvägen 12, Vittsjö, Vittsjö
Postadress: Box 28, 280 22 Vittsjö
Föreståndare: Maria Tegner, 072-584 40 10
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 44st
Lagrum: LPT, LRV, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: För vuxna personer från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning med fokus på individuella lösningar.
Vi utgår från individuella behov med en grund i kognitionsteorier.

Behandlingsinnehåll: Insatserna är individuellt anpassade och med målsättning att den boende stegvis klarar ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga och behov.

Vi arbetar med metoden ESL, Ett Självständigt Liv, där vi utgår från den enskildes resurser, önskemål och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut
och psykiatriker arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Insatserna utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Möjlighet till utsluss i träningslägenhet finns. Vi erbjuder olika funktionsbedömningar

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Boende som vistas hos oss har tillgång till dagcenter med personal alla vardagar.

Vi erbjuder band annat gym, bad, bowling, bingo, shoppingrundor, ridning, gymnastik, pingis, egen utomhuspool etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Geografi: Vittsjö ligger i Hässleholms Kommun i norra Skåne, ca 15 minuter från
E4:an ( trafikplats Markaryd Södra)

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter.

Inskrivningsförfarande: Informationsbesök/studiebesök eller
direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Solhäll-Vittsjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO