HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kopparbols behandlingshem AB

Tfn: 0150-301 55

Besöksadress: Tegnebol Kopparbol, BJÖRKVIK
Postadress: Tegnebol Kopparbol, 641 98 BJÖRKVIK
Föreståndare: Ssk Krister Kernen, 070-553 41 00
Placeringsansv: Ulrica Kernen, Ulrica 070-687 37 46,
Platsantal: 5
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Kognitiv beteendeterapi (KBT). Individuellt anpassad behandling efter varje gästs behov. Önskemål och behov tillgodoses så långt det är möjligt.
Stärka den boendes självkänsla och självförtroende.
Schemalagd och strukturerad tillvaro. Meningsfull vardag och en bra fritid med olika intressen, för ett eventuellt eget boende/gruppboende som senare mål. Djur- och naturinriktat. ADL och miljön är av stor vikt. Medicinering vid behov. Stor satsning på aktiviteter. ADL-träningen består av sysslor som man skall ha med sig vid ett senare boende såsom: Städning, tvätt, matlagning, bakning, egenhygien och ev egna intressen. Samtliga måltider lagas och äts av boende ihop med personal.

Bemanning dagtid minst 2, natt 1.Personalhandledning var 14:e dag.
Kontinuerlig utbildning av personal inom psykiatri, neuropsykiatriska störningar, affektiva störningar, personlighetsstörningar och begåvningshandikapp.
Psykolog/Samtalsterapeut som har boendesamtal och personalhandledning/utbildning.
Psykiatriker/Läkare som har hand om de boendes status och ev medicinering.
Kontaktmannaskap med 2 personal/boende.
Ssk med Högskoleutbildning inom LSS.
Lantligt beläget hvb-hem med främst inriktning mot personer med lättare utvecklingsstörning. Personer som har vistats på gruppboenden men misslyckats, eller personer som har beviljat boende på gruppboende men som inte kan i nuläget.
Även personer som har LRV/LPT men som inte kan tillgodogöra sig ytterligare vård på låst avdelning.
På gården finns hästar, hund,katter,getter och minigrisar.
Vintertid: slalomresa till fjällen. Sommartid: Göteborgsresa, Kanothajk och badresor.
Hösten: Vandring på sörmlandsleden.
Aktiviteter externt är: Bowling, simning, styrketräning, bio, minigolf, biblioteksbesök, boendeinköp, innebandy, hockeyresor, hästshowresor mm.
Aktiviteter på Kopparbol: Hästkörning, ridning, promenad med hund, skötsel av djur och gård med trädgård och hästhagar samt byggnader.
Fritidssysslor: Biljard, pingis, spel, dator med internet.

Geografi: Mellansverige, Södermanlands län. Katrineholm två mil, Nyköping 4,5 mil.
Björkviks socken, Katrineholms kommun.
Lantgård enskilt läge på landet 500m in på enskild väg.

Huvudman: Kopparbols behandlingshem AB

Org nr: 556569-4709

Inskrivningsförfarande: Intagning efter överenskommelse med Kopparbol och den placeringsansvariga hos köparen av vårdplatser.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Bemanning dagtid minst 2, natt 1.Personalhandledning var 14:e dag.
Kontinuerlig utbildning av personal inom psykiatri, neuropsykiatriska störningar, affektiva störningar, personlighetsstörningar och begåvningshandikapp.
Psykolog/Samtalsterapeut som har boendesamtal och personalhandledning/utbildning.
Psykiatriker/Läkare som har hand om de boendes status och ev medicinering.
Kontaktmannaskap med 2 personal/boende.
Ssk med Högskoleutbildning inom LSS.
1 personal med genomgången(Maj-12) KBT-utbildning på 3 terminer i Örebro.

"Kopparbols behandlingshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO