Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björntorps HVB

Tfn: 0175-702 72

Besöksadress: RIMBO
Postadress: Björntorp 11, 762 91 RIMBO
Föreståndare: Enhetschef Lena Gustafsson leg psykolog, 0769-419619
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 19 platser fördelat på 3 villor
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna personer med varierande grad av psykiskt funktionshinder, även i kombination med missbruk.

Vi har ramavtal med Stockholms Stad, Telge

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. I detta arbete utgår vi från en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt, med fokus på nu- och framtid men med tillvaratagande av tidigare livserfarenheter och starka sidor. Vi strävar efter att stödja den enskilde individen att utforma egna strukturer, rutiner och strategier för att kunna möta vardagen i ett mer självständigt boende.

Arbetet präglas av ett individuellt upplägg för varje enskild individ med anpassning av stöd och insatser. I detta arbete ingår tydliga genomförandeplaner, kontaktmannaskap och samarbete med placerande instans.

Övergripande mål:
Att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Tillämpade metoder:
- MI - motiverande samtal
- Återfallsprevention
- ESL - Ett självständigt liv

Aktivering och personalstöd skräddarsys för varje enskild individ. Möjlighet finns att delta i_
- verksamhetens vardagliga göromål, såväl inom- som utomhus
- externa aktiviteter, såväl i grupp som individuellt
- kurser/utbildningar som ordnas i samarbete med utbildningsförbund m.fl

Inom verksamheten genomförs fasta aktiviteter, utifrån de boendes önskemål som t ex besök på badhus, bingo, promenader, gym, besök på bibliotek.

Verksamheten utgörs av tre fristående villor belägna på stor sjötomt i ett område med gles villabebyggelse. En av fastigheterna består av tre träningslägenheter i de två andra husen bor klienterna i eget rum.

Geografi: 3 km till Rimbo, 23 km till Norrtälje, 48 km till Uppsala samt 55 km till Stockholm.

Huvudman: Björntorps HVB Hem AB

Org nr: 556740-6219

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan kontaktas föreståndare/enhetschef för bedömning och/eller studiebesök
En ansökan sker genom respektive kommun eller stadsdelsnämnd

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Boendeform: eget rum eller träningslägenhet. Personalen erhåller extern handledning. Företaget är en del av Humana.

"Björntorps HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO