HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Björntorps HVB

Tfn: 070-220 03 48
Fax: 010-458 61 91

Besöksadress: RIMBO
Postadress: Björntorp 11, 762 91 RIMBO
Föreståndare: Verksamhetschef Lena Gustafsson leg psykolog, 076-9419619
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 18 platser fördelat på 3 villor
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1


Målgrupp: Björntorp välkomnar kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med upprätthållande av drogfrihet.

Vi har ramavtal med Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar, Södertälje, Salem, Nykvarn, Österåker, Täby, Vaxholm, Järfälla, Upplands-Bro, Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna, Norrtälje, Uppsala och Hallstahammar.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, med fokus på individuella lösningar. Här ser vi hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt. Vi tar tillvara tidigare livserfarenheter och starka sidor, men har vårt fokus på återhämtning och nya lösningar för att möta vardagen i ett självständigt boende.
Insatserna är individuellt anpassade och utformas i nära samarbete med den enskilde. Målsättningen är att tillsammans utforma fungerande strukturer, rutiner och strategier som kan vara ett stöd i vardagen. Vi utgår från placerande instans uppdrag och den enskildes resurser och behov. Samtlig personal är utbildade i MI – Motiverande intervju för att på bästa sätt kunna locka fram framtidsvisioner och stödja motivation.
Möjlighet till utsluss i egen träningslägenhet finns. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter. I närområdet finns tillgång till bland annat gym, bad, ridning, bibliotek, bowling, fiske etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.
Verksamheten utgörs av tre fristående villor belägna på en stor vacker sjötomt. Inskrivning föregås av informations-/studiebesök, om önskemål finns kan vi i stället besöka den enskilde. Vid behov kan vi eventuellt ombesörja transport till och från vår enhet.
Utöver svenska talar vi även engelska.
Tillämpade metoder:
• MI - motiverande samtal
• Connect
• ESL - Ett självständigt liv
• Ångestskola


Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1.

Geografi: Bussförbindelser till Rimbo från Stockholm, Uppsala och Norrtälje samt lokaltrafik till hållplats nära Björntorps HVB-hem

Närmaste flygplats, Arlanda 30 km

Närmaste tågstation Uppsala eller Stockholm
3 km från Rimbo. 22 km från Norrtälje. 55 km från Uppsala. 55 km från Stockholm.

Huvudman: Björntorps HVB Hem AB

Org nr: 556740-6219

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan kontaktas föreståndare/enhetschef för bedömning och/eller studiebesök
En ansökan sker genom respektive kommun eller stadsdelsnämnd

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Boendeform: eget rum eller träningslägenhet. Personalen erhåller extern handledning. Företaget är en del av Humana.

"Björntorps HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO