HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

FRIDHEM - Skyddat boende för kvinnor & barn

Tfn: 070-3660817

Föreståndare: Matilda Lindström, 070-366 0817
Placeringsansv: Matilda Lindström, 070-3660817
Platsantal: 5 vuxna 10 barn
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: FRIDHEM är ett skyddat boende beläget i Mellansverige som tar emot våldsutsatta kvinnor från 21 år med eller utan barn.
Boendet består både av smålägenheter och gruppboende. Möjlighet finns att ta emot husdjur.
Villa Fridhem tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk.
Vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning och transport till boendet. Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende. Vi tar emot dygnet runt!

Behandlingsinnehåll: På boendet arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med kvinnor och barn som är och har varit utsatta för våld och förtryck. Fridhem erbjuder samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. På Villa Fridhem vill vi att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson under tiden hos oss. Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska förstå sin situation. Villa Fridhems fysiska miljö är anpassad för barn och ungdomar. Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Under vistelsen erbjuds barnen enskilda stödsamtal. Alla de aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn och vi kan erbjuda hjälp med att hitta en lämplig skola eller barnomsorg.

SÄKERHET & PLANERING
Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd m.m. Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att: ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier såsom Facebook mfl. ,byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering, delta i regelbundna säkerhetssamtal.
En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med socialtjänsten ska personer som bor på Fridhem tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling. I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.

BARN PÅ BOENDET
Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson under tiden hos oss. Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska uppleva trygghet och delaktighet.
Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Under vistelsen erbjuds även barnen enskilda stödsamtal, med eller utan föräldern, utifrån en gemensam planering med föräldern. Alla de aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn och vi kan erbjuda hjälp med att hitta en lämplig skola eller barnomsorg.

STÖD & AKTIVITETER
De boende erbjuds efter önskemål och förmåga, att starta igång med olika aktiviteter, stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter. Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag, hälsa, fysisk och psykisk träning och en början till att planera framtiden. Boende på Fridhem erbjuds möjlighet att delta i vårt hälso- och idrottskoncept som handlar om att individen skall stärkas fysiskt och mentalt och därmed få möjlighet att öka sin självkänsla och få en bättre förståelse för sig själv.

UTSLUSSNING
När den skyddssökande har en stabil grund att stå på och har funnit trygghet i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja förbereda och bygga för ett liv efter
Vid utslussning från Fridhem kan NEPTUNA Omsorg erbjuda fullt utrustad lägenhet i avvaktan på annat boende. Vi kan även bistå med kvalificerat kontaktmannaskap.
Under utslussningen erbjuds en fortlöpande kontakt efter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten.
Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!

Geografi: FRIDHEMS skyddade boenden ligger i närheten av samhällstjänster såsom vårdcentral, matbutiker, skola barnomsorg och fritidsaktiviteter, vilket främjar möjligheten att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och ökar den enskildas möjligheter till självständighet

Huvudman: Neptuna AB

Org nr: 559108-7555

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Vid behov kan Fridhems personal erbjuda hämtning av kvinnan/familjen.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare via socialtjänsten.
Akutplaceringar kan ske dygnet runt.

Språk: Arabiska,Kurdiska, Spanska, Franska, Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns att ta med sig husdjur.

"FRIDHEM - Skyddat boende för kvinnor & barn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 91461297
Broschyrer
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem