Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Krica Trädgårdsvillan Våruddsringen

Mobil: 073-980 25 92
Tfn: 08-88 36 00
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: Våruddsringen 130, Skärholmen
Postadress: 127 41 Skärholmen
Föreståndare: Isabel Hillborg, 070-774 08 13
Placeringsansv: Susanne Sahlberg, 070-992 32 93
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar 14-18 år som inte kan bo hemma, där relationer till omgivningen fallerat, som har svårt med struktur i vardagen, ej fungerande skolgång och/eller befinner sig i riskmiljöer.
Psykosociala problem, relationssvårigheter, ångestproblematik och neuropsykiatriska problem.
Ej ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet.
Enheten kan även ta emot ensamkommande barn med problem som beskrivits ovan.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbetet utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra.
Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi.
Vi arbetar med MBT, lågaffektivt bemötande, MI och KBT. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna "friskfaktorer".
I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den enskildes delaktighet i miljöterapi/behandlingen, det kan gälla såväl pedagogiskt stöd och lärande i vardagen till arbete kring ungdomens identitetsutveckling och framtid.
Alla ungdomar erbjuds skolgång inom ESS-skolan.
Inom verksamheten finns stor kulturkompetens och utredningsmöjlighet.

Geografi: Trädgårdsvillan ligger vackert belägen i ett hus med hemlik atmosfär vid Mälaren i Vårberg, Stockholm. Det tar 20 minuter med tunnelbana från Stockholms central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Kurdiska och Tigrinja.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och öppen 365 dagar/år.
Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiater finns på konsultbasis.

"Krica Trädgårdsvillan Våruddsringen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO