HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Saga HVB

Tfn: 073-928 54 43

Besöksadress: Södertälje
Postadress: Höglandsvägen 36, 073-928 54 43, 152 70 Södertälje
Föreståndare: Panteleit Wolfgang, 073-928 54 43
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Saga HVB vänder sig till pojkar och flickor i åldrarna 14- 18 år. Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar- och/eller skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder individuellt anpassad behandling utifrån pojkarnas och flickornas individuella behov. En vårdplan upprättas med mål och delmål som utgår ifrån BBIC (Barns behov i centrum) och görs vid ett nätverksmöte med ungdomen, dess närstående, uppdragsgivare och behandlingspersonal. Behandlingsarbetet grundar sig i beteendevetenskap/KBT. Ungdomarna erbjuds, utifrån enskilt behov, insatser såsom; Salutogent förhållningssätt, Systematisk teori, Lösningsfokuserat förhållningssätt, rePulse, ART (Aggression Replacement Training), CRA, Våld i nära relationer, Hedersvåld, MI (Motiverande samtal), Traumamedveten omsorg, Signs of Safety, ADL (Allmändaglig Livsföring), Trappanmodellen och Lågeffektivt bemötande .

Geografi: Södertälje, Stockholm.

Org nr: 559194-5684

Upptagningsområde: Vårt upptagningsområde är hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Saga Hvb.

Språk: Arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, spanska, engelska.

"Saga HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Inriktning
Hedersrelaterat
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Psykosocial problematik