HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

07 aug

HVB SuperHjälten

Mobil: 070-959 14 76
Tfn: 0709591476

Besöksadress: Villberga-backa 15, 749 51 Grillby
Föreståndare: Linda Nicolaisen
Placeringsansv: Linda Nicolaisen, forestandare@hvbsuperhjalten.com
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 9-12 år med komplex psykosocial -och/eller beteendeproblematik som påverkar vardagen negativt. Tillägg Neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar i grunden efter en metod som heter KOBTIVA (Kognitiv och beteendeträning i vardagen) vilken har sin grund i KBT. Den har anpassats efter målgrupp och ålder.
Vi har tre olika faser.
1. Analysfas: vi tar del av den uppdragsbeskrivning som ges. Gör observationer på plats, tar in information samt gör dagliga bedömningar i hur barnet klarar av den kontext som barnet befinner sig i samt de olika situationer som uppstår. tex ADL, socialt samspel, ilskekontroll, mentaliseringsförmåga etc.
2. Beteendeträningsfas: Utifrån ovan görs en plan. Målet är att barnet ska öka i funktion och kunna klara av sina träningsområden på ett mer framgångsrikt sätt mot tidigare. Vi arbetar därmed med miljöanpassning och beteendeträning. Utvärdering sker löpande och anpassningar i vardagen görs därefter.
3. Utslussfas: En tydlig och trygg planering görs kring hur utsluss ska se ut

Stort kunnande finns inom Neuropsykiatri, trauma, tilläggsdiagnoser så som ångest, depression, fobier, etc

Geografi: HVB Superhjälten ligger strax utanför Enköping, cirka 45 min utanför Uppsala och norra Stockholms området.

Huvudman: Trygg Framtid

Org nr: 559050-1929

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi har en dialog på teams eller telefon och bestämmer sedan en dag då vi ses ute på HVB Superhjälten för inskrivning. Vi kan hämta dygnet runt om så önskas.

Språk: Ja, personalkompetens inom arabiska, dari, engelska, spanska, somali, ryska

Övriga upplysningar: Minst 2 personal dygnet runt.
Externa resurser så som Vårdhund, Psykiatrisjuksköterska från BUP, Psykiatriker från BUP och Familjebehandlare.
Familjebehandlingen kan pågå parallellt med barnets placering med syfte att öka möjligheten till en fortsatt gynnsam utveckling när barnet sedan återgår till sin hemmiljö. Denna tjänst ingår i dygnspris.

Huset ligger i ett naturskönt område. Enplansvilla med hög familjekänsla. Ett Annex finns på gården där föräldrar, släkt kan komma och sova över.

Läs mer på www.hvbsuperhjalten.se

"HVB SuperHjälten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Parterapi
Trauma
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO