HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ability Care AB

Tfn: 018 418 90 01

Besöksadress: Ekeby bruk 2L, Uppsala
Postadress: Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Börje Söderlind, 070 611 67 19
Placeringsansv: Anders Högberg, 070 611 22 99
Platsantal: 9 platser HVB + 31 platser Stödboende
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB: Pojkar 15-19 år med missbruksproblematik
HVB-akuten: Pojkar 15-19 år med akut missbruksproblematik
Stödboende: Pojkar och flickor 16-21 år som vistats på institution, som kommit ensamma till Sverige eller som på grund av otillfredsställande faktorer eller konflikter inte kan bo i hemmiljö
Familjehem: Pojkar och flickor 6-17 år i behov av familjeomsorg i ett stabilt och tryggt hem

Behandlingsinnehåll: HVB:
Ability HVB erbjuder 9 platser för högkvalificerad missbruksbehandling. Vänder sig till pojkar i åldrarna 15-19 år med missbruksproblematik. Boendet är lantligt beläget i naturskönt och rofyllt område strax utanför Uppsala. Behandlingsprogrammet omfattar Avgiftning, Utredning och Behandling. Insatserna kan väljas separat eller kombineras. Behandlingen leds av behandlingssamordnare, beroendeläkare, psykolog och psykoterapeut. Behandlingen utgår från MI och KBT med tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid behov.

Stödboende:
Ability Care Stödboende erbjuder 31 platser i självständigt lägenhetsboende för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Verksamheten har tillstånd för samtliga målgrupper. Unga som vistats på behandlingshem/institution, som på grund av konflikt i hemmiljön behöver eget boende eller är ensamkommande. Den unge bor i egen lägenhet med anpassat stöd utifrån vårdplan. Tillgång till dygnet runt bemanning med sovande jour. Öppenvård och arbetsintegrerad sysselsättning kan kopplas till boendeinsatsen som tillval.

Familjehem:
Ability Care Familjehem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård inom Uppsala län.

Geografi: Uppsala

Huvudman: Ability Care AB

Org nr: 556769-4343

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Alla insatser individanpassas

Språk: Våra medarbetare behärskar: persiska/dari, arabiska, somaliska, tigrinja, turkiska, spanska, luo, ryska, engelska, polska

Övriga upplysningar: Unik kombination av insatser inom SoL och HSL. Tillgång till egen vårdcentral

Vid placering på HVB erbjuds hämtning dygnet runt via vår placeringsjour. Telefon 070-611 22 99

"Ability Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
IPT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO