HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ability Care AB

Tfn: 018 418 90 01
Fax: 018-511 800

Besöksadress: Ekeby bruk 2L, Uppsala
Postadress: Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Föreståndare: HVB Mikael Elfineh - STB Agnieszka Gorska, Mikael 070-72 93 164 - Agnieszka 070-474 5377
Placeringsansv: Anders Högberg, 070 611 22 99
Platsantal: 9 platser HVB + 31 platser Stödboende
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB: Pojkar 15-20 år med missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Stödboende: Pojkar och flickor 16-21 år med komplex problematik ex utsluss från HVB, SiS och familjehem. Basprogram kan byggas på med öppenvård.

Familjehem: Barn och unga i behov av ett tryggt och stabilt konsulentstött familjehem. Resurser från Ekebygruppens två vårdcentraler samt central för psykisk hälsa kan adderas till placeringen efter behov.

Behandlingsinnehåll: HVB:
Ability HVB erbjuder 9 platser för högkvalificerad missbruksbehandling. Vänder sig till pojkar i åldrarna 15-20 år med missbruk och psykisk ohälsa. Boendet är lantligt beläget i naturskönt och rofyllt område strax utanför Uppsala. Behandlingsprogrammet omfattar Avgiftning, Utredning och Behandling. Insatserna kan väljas separat eller kombineras. Behandlingen leds av behandlingsansvarig sjuksköterska, beroendeläkare, psykolog och psykoterapeut. Behandlingen utgår från MI och KBT med tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid behov.

Stödboende:
Ability Care Stödboende erbjuder 31 platser i självständigt lägenhetsboende för ungdomar i åldrarna 16-21 år. Målgrupp är ungdomar med komplex problematik exempelvis vid utsluss från HVB, SiS och familjehem. Den unge bor i egen lägenhet med anpassat stöd av egen ungdomscoach utifrån genomförandeplan. Tillgång till dygnet runt bemanning med sovande jour. Öppenvård och arbetsintegrerad sysselsättning kan kopplas till boendeinsatsen som tillval.

Familjehem:
Ability Care Familjehem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård. Välutbildade familjehem som ger barnet den unge en trygg bas i vardagen. Resurser från Ekebygruppens två vårdcentraler samt central för psykisk hälsa kan adderas till placeringen efter behov.

Geografi: Uppsala

Huvudman: Ability Care AB

Org nr: 556769-4343

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Alla insatser individanpassas

Språk: Våra medarbetare behärskar: persiska/dari, arabiska, somaliska, tigrinja, spanska, engelska, polska

Övriga upplysningar: Unik kombination av insatser inom SoL och HSL. Tillgång till egen vårdcentral

Vid placering på HVB erbjuds hämtning dygnet runt via vår placeringsjour. Telefon 070-611 22 99

"Ability Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
IPT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO