Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ability Care AB

Tfn: 018 418 90 01

Besöksadress: Ekeby bruk 2L, Uppsala
Postadress: Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Börje Söderlind, 070 611 67 19
Placeringsansv: Anders Högberg, 070 611 22 99
Platsantal: 9 platser HVB + 21 platser Stödboende
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB - pojkar 15-19 år med psykisk ohälsa och missbruk.

Stödboende - pojkar och flickor 16-20 år som vistats på institution, som kommit ensamma till Sverige eller som på grund av otillfredsställande faktorer eller konflikter inte kan bo i hemmiljö.

Familjehem - pojkar och flickor 12-17 år.

Behandlingsinnehåll: HVB:
Ability Care HVB erbjuder 6+3 platser. Vänder sig till pojkar i åldrarna 15-19 år med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Dammen är lantligt beläget i naturskönt och rofyllt område strax utanför Uppsala. De unga deltar i psykosocialt basprogram och erhåller kvalificerad psykologisk och medicinsk behandling inklusive utredningsinsatser efter behov. Behandlingen delas in i tre faser: Fas 1. avgiftning/bedömning. Fas 2 behandling. Fas 3 Utsluss och eftervård. Alla insatser skräddarsys utifrån den unges behov.

Stödboende:
Ability Care Stödboende erbjuder 21 platser i självständigt lägenhetsboende för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Verksamheten har tillstånd för samtliga målgrupper. Unga som vistats på behandlingshem/institution, som på grund av konflikt i hemmiljön behöver eget boende eller är ensamkommande. Varje ungdom har regelbundna träffar med sin samordnare/kontaktperson som vägleder och stöttar i vardagen. Omfattningen av insatserna anpassas utifrån uppdrag och behov. Vid behov finns möjlighet till psykologisk och medicinsk behandling samt eftervård.

Familjehem
Ability Care Familjehem erbjuder förstärkt familjehemsvård inom Uppsala län.

Geografi: Uppsala med omnejd.

Huvudman: Ability Care AB

Org nr: 556769-4343

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Alla insatser individanpassas.

Språk: Våra medarbetare behärskar: persiska/dari, arabiska, somaliska, tigrinja, turkiska, spanska, luo.

"Ability Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
BBIC
IPT
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO