HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humbla fd. Ability Care AB

Tfn: 018 418 90 01
Fax: 018-511 800

Besöksadress: Ekeby bruk 2L, Uppsala
Postadress: Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Agnieszka Gorska, Agnieszka 070-474 5377
Platsantal: 31 platser Stödboende
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Stödboende: Pojkar och flickor 16-20 år med komplex problematik ex utsluss från HVB, SiS och familjehem. Basprogram kan byggas på med öppenvård.

Familjehem: Barn och unga i behov av ett tryggt och stabilt konsulentstött familjehem. Resurser från Ekebygruppens två vårdcentraler samt central för psykisk hälsa kan adderas till placeringen efter behov.

Behandlingsinnehåll: Stödboende:
Humbla Stödboende erbjuder 31 platser i självständigt lägenhetsboende för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Målgrupp är ungdomar med komplex problematik exempelvis vid utsluss från HVB, SiS och familjehem. Den unge bor i egen lägenhet med anpassat stöd av egen ungdomscoach utifrån genomförandeplan. Tillgång till dygnet runt bemanning med sovande jour. Öppenvård och arbetsintegrerad sysselsättning kan kopplas till boendeinsatsen som tillval.

Familjehem:
Humbla Familjehem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård. Välutbildade familjehem som ger barnet den unge en trygg bas i vardagen. Resurser från Ekebygruppens två vårdcentraler samt central för psykisk hälsa kan adderas till placeringen efter behov.

Geografi: Uppsala

Huvudman: Humbla

Org nr: 556769-4343

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Alla insatser individanpassas

Språk: Våra medarbetare behärskar: persiska/dari, arabiska, somaliska, tigrinja, spanska, engelska, polska

Övriga upplysningar: Unik kombination av insatser inom SoL och HSL. Tillgång till egen vårdcentral

Vid placering på HVB erbjuds hämtning dygnet runt via vår placeringsjour. Telefon 070-611 22 99

"Humbla fd. Ability Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO