HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Aldrig Ensam - Vrågården

Tfn: 0500-48 90 00

Besöksadress: Väring Vrågården 1, 541 96 Väring
Postadress: Väring Vrågården 1, 541 96 VÄRING
Föreståndare: Alma Avdagic, 0706175033
Placeringsansv: Alma Avdagic, 0706 17 50 33
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Aldrig Ensam är ett HVB-hem som riktar sig till flickor i åldrarna 14 till och med 18 år. Vi har inriktat oss på att arbeta med trauma/PTSD/C-PTSD/anknytnings-relaterad problematik, som kan ta sig uttryck i allvarlig beteendeproblematik/beteendestörning, självdestruktivitet, och olika former av gränslöshet. Våra placerade ungdomar har ofta ett flertal placeringar inom öppen/slutenpsykiatri, SiS, och HVB, som inte har lett till resultat, bakom sig. Vi har åtta platser, men håller i genomsnitt en beläggning på 5-6 placerade.

Aldrig Ensam har fler verksamheter, utöver HVB verksamhet finns:
*Stödboende Aldrig Ensam, stödboendet erbjuder egna full möblerade lägenheter för ungdomar i åldrarna 16–25 år som tidigare varit placerade eller som lever i en otillfredsställande hemsituation och ensamkommande ungdomar. Stödboendet har goda möjligheter att erbjuda individuellt anpassade tillval, t. ex utredningsinsatser och behandlande insatser genom ett omfattande nätverk av externa aktörer, som BUP-specialist, specialpedagog, psykolog, traumaterapeut m. fl.

Behandlingsinnehåll: På HVB Aldrig Ensam är ungdomarna i fokus. Verksamheten bygger på hög vuxennärvaro, strukturerad vardag, relationsbygge, fungerande skolgång och terapi.
HVB Aldrig Ensam har valt att kombinera modern metodik med väl vald beprövad, för att ge ungdomarna bättre förutsättningar att uppnå sina behandlingsmål.

Vår verksamhet bygger i grunden på miljöterapi, lågaffektivt bemötande, och lösningsfokus, men vi har tillfört en modern psykoterapeutisk metod, Lifespan Integration Therapy, för att skonsamt och effektivt behandla effekterna av trauma, PTSD, C-PTSD, anknytningsproblematik, samt omsorgsbrist/försummelse. Lifespan möjliggör också anknytningsreparation (vilket är avgörande utifrån behovet av att bygga upp den grundtrygghet och känsloreglering som faktiskt krävs för varaktig utveckling och förändring, något som inte kan tränas in eller "pratas" fram). Terapiformen har beforskats, i Sverige av Karolinska institutet som nyligen publicerade en rapport om dess effektivitet som återfinns på https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33084475/

Vi har goda upparbetade samarbeten med lokal kommunal skola/särskola,ridverksamhet, gym, fiskeverksamhet, har medhavda hundar i verksamheten, samt en god lokal förankring som ger möjligheter att tillgodose de flesta tänkbara behov av fritidsverksamhet.

Vi har hög personaltäthet dygnet runt, eftersom vi tillämpar nattvak och att personalgruppen arbetar flerdygnspass om fyra dygn i taget. På dagtid har vi närvarande enhetschef och/eller föreståndare, samt periodvis resurspersoner knutna till enskilda placerade ungdomar. Personalgruppen har tillgång till handledning av jourhavande ansvarig dygnet runt, årets alla dagar.

Den dagliga verksamheten består för de flesta av våra placerade ungdomar delvis av skola, delvis av individuell aktivitet (som i hög grad kan individanpassas) och gruppaktivitet, samt av gemensamma måltider, helgaktiviteter, och kvällsaktiviteter. Terapisessioner sker individuellt både avseende frekvens och innehåll.

Vi har ett välutvecklat mångårigt samarbete med ett externt utredningsteam, bestående av:

• Psykiatriker (leg. läkare, psykiatriker, och specialist inom barn och ungdomspsykiatri, har varit överläkare inom sluten vård, överläkare inom öppenvården i barn och ungdomspsykiatrin, har erfarenhet inom vuxenpsykiatrin, och arbetar sedan många år som konsultläkare med barn och ungdomar på HVB, sedan drygt tre år hos oss).

• Psykolog (leg psykolog, har vidareutbildningar på avancerad nivå inom barn och ungdomspsykiatri, neuropsykologi, neuropsykiatri, och diagnostik, samt är huvudlärare för kursen i klinisk utredning på psykologprogrammet vid Örebro Universitet, och forskar på bland annat utredning av exekutiva funktioner och personlighet vid Psykiatriskt Forskningscentrum i Örebro)

• Specialpedagog (kognitiv beteendeterapeut steg 1, leg. lärare och specialpedagog, har vidareutbildning inom dyslexi med inriktning utredning och neuropsykiatri)

• Familjebehandlare/utredare (med mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom barn och ungdomspsykiatrin, samt som utredande konsult i HVB-verksamheter)

Vår personalgrupp utför vid behov olika typer av testning och observationer på uppdrag av utredningsteamet, samt har del i att formulera helhetsbilden utifrån den omfattande dagliga kontakten med våra placerade och deras anhöriga.

HVB Aldrig Ensam använder sig av:
-Konsulterad BUP-specialist (psykiatriker)
- Lifespan Integration Therapy
- Lösningsfokus
- Lågaffektivt bemötande
- Miljöterapeutisk grund
- Medlevarskap
- Individanpassad skolgång
- Individanpassning och grupporientering
- Trygghet och anknytning
- Upplevelser och Utmaningar
- Omfattande utrednings- och insatsmöjligheter

Geografi: Gård på landsbygden i Skövde kommun. En kvarts resväg med bil från centralstationen i Skövde. Stödboendet är beläget i Skövde tätort, i lugnt område.

Huvudman: Aldrig Ensam AB

Org nr: 559017-8603

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan sker till:
Föreståndare Alma Avdagic:
Email: alma.avdagic@aldrigensam.nu
Telefon: 0737-27 51 50

Enhetschef Jonas Lamprecht:
Email: jonas.lamprecht@aldrigensam.nu
Telefon: 0732-44 44 01

Vi föredrar att träffa varje ungdom, gärna vårdnadshavare och handläggare också, för intervju och matchningsbedömning före beslut om inskrivning.

Språk: Bosniska, Engelska, Tyska, Persiska, Arabiska

Övriga upplysningar: Verksamheten har hög kompetens/kapacitet att ta emot omplaceringar (klienter som har mer omfattande behov än andra verksamheter haft resurser att tillgodose), samt barn som på olika sätt manifesterar dåligt mående till följd av svåra upplevelser i sin bakgrund. Vi har egna anställda trauma/ptsd-terapeuter som arbetar med modern och effektiv psykoterapeutisk metod, vilken också lämpar sig väl för anknytningsproblematik.

Länkar:

Dr. Gita Rajan (verksamhetsansvarig för WONSA, https://www.wonsa.se/) berättar om Lifespan hos Malou: https://youtu.be/CEucQzlRAWo

Pilotstudie från Karolinska institutet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33084475/

Beskrivning av terapin på Lifespan Sverige: https://lifespanintegration.com/sverige/vad-ar-li/

Studie på Lifespan: https://lifespanintegration.com/sverige/balkus-studie-pa-lifespan-integration/

Vår hemsida: https://www.aldrigensam.nu

"HVB Aldrig Ensam - Vrågården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO