Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Aldrig Ensam - Vrågården

Tfn: 0500-48 90 00
Fax: 0500-60 00 23

Besöksadress: Väring Vrågården 1, 541 96 Väring
Postadress: Väring Vrågården 1, 541 96 VÄRING
Föreståndare: Alma Avdagic, 0737-275150
Placeringsansv: Alma Avdagic, 0737-275150
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Aldrig Ensam är ett HVB-hem som riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 14 till 19 år. Vi har god kompetens kring, och omfattande erfarenhet av, trauma/PTSD-relaterad problematik, anknytningsrelaterad problematik, NP-relaterad problematik, självskadebeteende, missbruksproblematik, och är väl rustade att ta emot ungdomar med behov av omplacering pga olika typer av beteendemässiga problem. Vi har åtta platser.

Aldrig Ensam har fler verksamheter, utöver HVB verksamhet finns:
*Stödboende Aldrig Ensam, stödboendet erbjuder egna full möblerade lägenheter för ungdomar i åldrarna 16–25 år som tidigare varit placerade eller som lever i en otillfredsställande hemsituation och ensamkommande ungdomar. Stödboendet har goda möjligheter att erbjuda individuellt anpassade tillval, t. ex utredningsinsatser och behandlande insatser genom ett omfattande nätverk av externa aktörer, som BUP-specialist, specialpedagog, psykolog, traumaterapeut m. fl.

Behandlingsinnehåll: På HVB Aldrig Ensam är ungdomarna i fokus. Verksamheten bygger på hög vuxennärvaro, strukturerad vardag, relationsbygge, fungerande skolgång och terapi.
HVB Aldrig Ensam har valt att kombinera modern metodik med väl vald beprövad, för att ge ungdomarna bättre förutsättningar att uppnå sina mål med behandlingen.

Vår verksamhet bygger i grunden på miljöterapi, lågaffektivt bemötande, och lösningsfokus, men vi har tillfört en modern psykoterapeutisk metod, Lifespan Integration Therapy, för skonsam och effektiv behandling av trauma, PTSD, samt omsorgsbrist/försummelse. Lifespan möjliggör också anknytningsreparation (vilket är avgörande utifrån behovet av att bygga upp den grundtrygghet och känsloreglering som faktiskt krävs för varaktig utveckling och förändring, något som inte kan tränas in eller "pratas" fram).

I personalgruppen har vi socionom, behandlingspedagog, socialpedagog, alkohol/drogterapeut, Lifespan Integration-terapeuter (Psykoterapeutisk metod för behandling av trauma, PTSD och anknytningsproblematik), samt externa resurser i form av BUP-specialist (Psykiatriker), psykolog, och specialpedagog. Skolgång erbjuder vi i samarbete med kommunens lokala verksamheter.
Aldrig Ensam är beläget på en stor gård med möjlighet till såväl enskilt lugn som aktiv samvaro. På gården är det en huvudbyggnad med sex platser och ett annex med två platser.

HVB Aldrig Ensam använder sig av:
- Moderna och effektiva terapier
- Lågaffektivt bemötande
- Miljöterapeutisk grund
- Individanpassad skolgång
- Individanpassning och grupporientering
- Trygghet och anknytning
- Upplevelser och Utmaningar
- Omfattande utrednings- och insatsmöjligheter

Geografi: Gård på landsbygden i Skövde kommun. En kvarts resväg med bil från centralstationen i Skövde. Stödboendet är beläget i Skövde tätort, i lugnt område.

Huvudman: Aldrig Ensam AB

Org nr: 559017-8603

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan sker till: alma.avdagic@aldrigensam.nu alt tlf 0737275150.

Språk: Bosniska, Engelska, Tyska, Persiska, Arabiska

Övriga upplysningar: Verksamheten har hög kompetens/kapacitet att ta emot omplaceringar (klienter som har mer omfattande behov än andra verksamheter haft resurser att tillgodose), samt barn som på olika sätt manifesterar dåligt mående till följd av svåra upplevelser i sin bakgrund. Vi har egna anställda trauma/ptsd-terapeuter som arbetar med modern och effektiv psykoterapeutisk metod, vilken också lämpar sig väl för anknytningsproblematik.

"HVB Aldrig Ensam - Vrågården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO