HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sörby Akut

Tfn: 0506-132 40
Fax: 010 - 150 42 37

Besöksadress: Sörby Sörgården 17, Töreboda
Postadress: Sörby Sörgården 17, 545 90 Töreboda
Föreståndare: Mikael Eriksson, 072-5572600
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är specialiserade på att med kort varsel ta emot alternativt hämta flickor med psykiatrisk, neuropsykiatriskt eller psykosocial problematik som akut behöver lyftas ur den situation de befinner sig i. Vi välkomnar flickor mellan 12 och 18 år placeringar sker enligt SoL och LVU.
Vi ser akutplaceringen som en tillfällig placering, och som en möjlighet att:

bryta ett begynnande riskbeteende
snabbt få hamna i en ny kontext
komma till en trygg, hemtrevlig miljö med tillgång till vuxna dygnet runt
få en plats där man kan vara till den tänkta behandlingen ska ta sin början

Akutplaceringens längd kan variera mellan några dagar till flera månader. Det vi lägger vikt vid är att nästa placering för den unge, bör vara genomtänkt och förankrad hos den unge samt vårdnadshavare.

Vi har även två lägenheter där vi kan erbjuda speciellt vårdkrävande/självgående flickor boende enligt överenskommelse.

Behandlingsinnehåll: Flickorna kommer till en lugn, hemlik miljö med tillgång till vuxna dygnet runt. Vi har inte fokus på behandling utan är en akutenhet som är till för att flickorna ska kunna landa, få lugn och ro samt bli lyssnade på. Placeringen bör vara kort och inte pågå längre än nödvändigt. Vi har lågaffektivt förhållningssätt och det goda värdskapet i fokus, det betyder att vi vill att flickorna och alla andra som besöker oss känner sig välkomna.

Vi motiverar flickorna till att göra Adad-intervju så att vi kan få reda på vad som är viktigt för dem att vi fokuserar på under deras tid hos oss samt för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer. Det brukar vara uppskattad information till våra uppdragsgivare inför framtida planering.

Vi hjälper gärna till med förslag på fortsatta vårdinsatser. Vi kan även bistå med beteende-, boendeobservationer som så önskas.

Vi har stor erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Alkohol- och/eller narkotikamissbruk är inget hinder för placering.

Prosociala aktiviteter planeras utifrån vårdplan och i samråd med ungdomarna.

Vi är bemannade med minimum 2 personal(oftast 3) dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka, ADAD, TMO, MI, lågaffektivt bemötande, med fler.

Vi har personalkonferenser varannan vecka och handledning utifrån lågaffektivt bemötande var fjärde vecka.

Sörby är lantligt beläget mellan Töreboda och Hova strax intill Hajstorp, en mycket charmig sluss i Göta Kanal. Vi ligger ungefär en mil från Töreboda och ca en mil från E20.

Geografi: Töreboda

Huvudman: Humana

Org nr: 556618-0369

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattas av föreståndare Mikael Eriksson 0725 - 572600 eller Petra Meijer, enhetschef 0701-647322

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska.

"Sörby Akut" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO