HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stenbacka Gård

Mobil: 070-553 37 40
Tfn: 0278-413 50

Besöksadress: Norrängesvägen 124, Arbrå
Postadress: 820 10 ARBRÅ
Föreståndare: Josephine Rydén, 072-512 75 98
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot klienter, både män och kvinnor i ålder 18-65 år med medfödda eller förvärvade sjukdomstillstånd i hjärnan, där de psykiska eller kognitiva problemen är framträdande. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Om oss
Stenbacka Gård ligger beläget i Hälsingeskogarna, ca 3 km utanför Arbrå. Vi är ett Särskilt boende för män och kvinnor, ålder 18–65 år. Här finns trevliga gemensamhetsutrymmen, verkstad, målarrum, bibliotek, gym och meditationsrum.
Vår målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Vi är specialiserade på NPF-diagnoser där vi även tillgodoser andra myndigheters vårdformer.

Personal
Vi har en välutbildad, engagerad och stabil personalgrupp med många års erfarenhet inom psykiatri. Här jobbar skötare och pedagoger med utbildning i lågaffektivt förhållningssätt samt sjuksköterska och psykiatriker. I verksamheten finns alltid personal, dag som natt. Vår vakna nattpersonal skapar en trygghet hos många av våra klienter.

Aktiviteter
Stenbacka Gård kan stolt presentera ett boende där stor fokus ligger på aktivitet för våra klienter. Vi har en aktivitetsgrupp med fyra personal som enbart jobbar med aktiviteter, sju dagar i veckan. Vissa aktiviteter är fasta för personer som behöver kontinuitet men ibland kan behovet också vara stort för spontanitet och egna önskemål. Varje tisdag görs en veckoplanering med utflyktsmål.
Vi strävar efter att arbeta med så stor miljöhänsyn som möjligt. Vi källsorterar i gemensamma utrymmen. Målet är att få klienterna så delaktiga att även detta ska kunna genomföras i sina egna lägenheter. Vi har också ett växthus där klienter tillsammans med personal odlar grönsaker samtidigt som vi för gemensamma samtal.
Aktivitetsgruppens fokus är klientens kreativitet och det egna skapandet.

Boenderåd
Klienterna kommer ofta med egna synpunkter och önskemål under boenderådet, som infaller en gång i månaden. Det kan vara sportevent eller naturupplevelser. Biografen i Arbrå hyr vi en gång i månaden, vi hyr även Relaxen på Bollnäs badhus samt badhuset på Karlslund finns till för oss var 14:e dag. Bowling, grillkvällar och bingo är även aktiviteter som är populärt hos oss.

Geografi: Omgivningarna inspirerar till friluftsliv.

Huvudman: Neuropsyk i Bollnäs AB

Org nr: 556543-1516

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs innan inskrivning.

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska.
Tolk anlitas vid behov

Övriga upplysningar: Vi erbjuder gemensamma utrymmen såsom matsal, TV och videorum, biljardrum och datarum. I huvudfastigheten finns tillgång till tvättstuga och i en närliggande byggnad finns bordtennis och ett välutrustat gym.

"Stenbacka Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO