Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stenbacka Gård

Mobil: 070-553 37 40
Tfn: 0278-413 50

Besöksadress: Norrängesvägen 124, Arbrå
Postadress: 820 10 ARBRÅ
Föreståndare: Anna Rehnstedt, 070-272 34 44
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot klienter, både män och kvinnor i ålder 18-65 år med medfödda eller förvärvade sjukdomstillstånd i hjärnan, där de psykiska eller kognitiva problemen är framträdande. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Målet med boendet är att stötta den enskilde till att kunna bo och leva så självständigt det är möjligt och därmed få möjligheter att återvända till sin hemkommun med ett reducerat omvårdnadsbehov om så är planerat.

Daglig sysselsättning samt ADL-träning och social träning utgår från den enskildes behov. Det dagliga livet hos oss erbjuder stora möjligheter till vardagliga sysslor och social träning. Utifrån individuella intressen deltar den boende i olika kulturella arrangemang och aktiviteter.

Våra lägenheter utgörs av en- och tvårumslägenheter med full boendestandard fördelade på flera hus. För att skapa en så hemlik miljö som möjligt får klienten gärna möblera sin lägenhet själv, men om så önskas hjälper vi till med möbleringen.

Vi har som mål att erbjuda en trygg och säker boendemiljö, samt att i en lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkande process styrd av individuellt kontaktmannaskap. Att ge stöd kring ADL-mässiga och sociala funktioner som ska leda till en stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Stenbacka är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk är en del av arbetet kring den boende.

Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Verksamhetens personal består av psykiatrisjuksköterska, sjuksköterska, behandlingsassistent/ skötare och läkare. De boendes vardag präglas av schemalagda aktiviteter.

Den boende upprättar tillsammans med kontaktperson ett veckoschema som innefattar veckans sysselsättning och övriga aktiviteter för att uppnå en struktur i tillvaron som är av stor vikt. Vi ger möjlighet till ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. Det finns även möjlighet till extern planerad sysselsättning.

Geografi: Omgivningarna inspirerar till friluftsliv.

Huvudman: Neuropsyk i Bollnäs AB

Org nr: 556543-1516

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs innan inskrivning.

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska.
Tolk anlitas vid behov

Övriga upplysningar: Vi erbjuder gemensamma utrymmen såsom matsal, TV och videorum, biljardrum och datarum. I huvudfastigheten finns tillgång till tvättstuga och i en närliggande byggnad finns bordtennis och ett välutrustat gym.

"Stenbacka Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Borderline
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO