Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nygårds Vård Gotland

Tfn: 0498-49 10 00
Fax: 0498-49 13 95

Besöksadress: Nygårds Vård, Garde Brunnraudvägen 2, Ljugarn
Postadress: Garde Brunnraudvägen 2, Ljugarn, 620 16 LJUGARN
Föreståndare: Enhetschef Anna Larsson, 073-932 50 77
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vuxna. Hos oss får personer med psykisk funktionsnedsättning ett boende med omsorg, trygghet och rehabiltiering. Vi erbjuder ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Vårt fokus är att de som bor hos oss ska ha en god livskvalitet.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder personer med psykiska funktionsnedsättningar ett boende med omsorg, rehabilitering och tillsyn dygnet runt.
Individanpassad omvårdnad med trygghet
Vår omvårdnad och rehabilitering är individuellt anpassad efter varje boendes behov och önskemål.

Vistelsen inleds med hög personaltäthet och särskild tillsyn kring den boende. Om det finns behov börjar vistelsen i en träningslägenhet. Vistelsen i träningslägenheten övergår sedan till boende i egen lägenhet med allt större eget ansvar för den dagliga livsföringen.

Omvårdnads- och rehabilteringsbehov kartläggs. ADL- och social träning individanpassas. Individuell vårdplan/genomförandeplan upprättas med utgångspunkt i uppdragsgivarens utredning och önskemål.

Huvudman: Nygårds Garda Vård AB

Org nr: 556417-0511

"Nygårds Vård Gotland" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män