HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nygårds Vård Gotland

Tfn: 0498-49 10 00
Fax: 0498-49 13 95

Besöksadress: Nygårds Vård, Garde Brunnraudvägen 2, Ljugarn
Postadress: Garde Brunnraudvägen 2, Ljugarn, 620 16 LJUGARN
Föreståndare: Pia Ohlsson, 070 591 57 05
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor. Hos oss får personer med psykisk funktionsnedsättning ett boende med omsorg, trygghet och rehabiltiering. Vi erbjuder ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Vårt fokus är att de som bor hos oss ska ha en god livskvalitet.

Vi har ramavtal med Region Gotland; Täby kommun; Järfälla kommun; Lidingö stad; Solna stad; Danderyds kommun; Sollentuna kommun; Vaxholms kommun;

Behandlingsinnehåll: Våra boende har egna, moderna lägenheter som ger möjlighet till personlig utveckling och träning i basala vardagsfärdigheter. Det finns personal tillgänglig dygnet runt som ger omvårdnad, stöd och trygghet.

Den boendes behov analyseras och en individinriktad rehabiliteringsplan tas fram som tar hänsyn till personliga önskemål och intressen med utgångspunkt i uppdragsgivarens utredning och krav.

Målet är att de som bor hos oss ska utveckla sina basfunktioner som ger möjlighet till ett självständigt liv med hög livskvalitet.

Varje boende har en egen lägenhet i markplan med uteplats inom Nygårds område. Lägenheterna är moderna med 1-2 rum, kök och duschrum.

Alla boende gör ett eget veckoschema tillsammans med sina kontaktpersoner. Varje dag har vi gemensamma morgonmöten med de boende och personalen. Varje fredag utvärderar vi tillsammans hur veckan har varit.

Dagliga aktiviteter samordnas och planeras efter de boendes scheman. Det kan till exempel gälla social träning, utflykter, utbildning, resor, ärenden till bank samt tandläkar- och läkarbesök.

Den boende tränas i att själv sköta vardagsbestyr som att laga mat, städa den egna lägenheten och att göra inköp.

Resor och vistelser utanför Nygårds är en del av den sociala träningen och viktiga för kontakterna med anhöriga och vänner..

Huvudman: Nygårds Garda Vård AB

Org nr: 556417-0511

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska.

"Nygårds Vård Gotland" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik