Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

CSI Placeringsenheten

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 25
Besöksadress: Östra storgatan 1, 694 31 Hallsberg
Kommun: Hallsberg
Org nr: 559280-1996
Webbplats: http://www.insatser.se

Målgrupp

Placeringsenheten jobbar som placeringskoordinatorer åt privata vårdgivare över hela landet, från 0-100 år.
Vårflätan innehåller öppenvård, familjehem, stödboenden, hvb-hem, skyddat boende och avhopparverksamhet.
Vårdgivarna finns från Malmö i syd till Pajala i nord.

Det huvudsakliga jobbet är att göra bra matchningar för att inte stjäla tid från klienten.

Behandlingsinnehåll

Vår idé är att tillsammans med små privata aktörer, bilda en vårdfläta. Vårdflätan sträcker sig från Öppenvård, familjehem, HVB-hem, till skräddarsydda lösningar för vårdkrävande klienter. Vi har skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och utslussningslägenheter samt akut och utredning.
Fördelarna med att samverka i en gemensam fläta är många. Tillgänglighet, bredd, erfarenhet, kvalitetssäkrande och alla gemensamma erfarenheter mm., mm.
Detta utan att tappa det personliga engagemanget och det lilla sammanhanget. Våra enheter ägs av de som driver dem.
vilket medför större ansvar och personligare insatser.
Vi som jobbar på Placeringsenheten har lång erfarenhet av placeringar och vet vikten av att klienten får den vård som den behöver.
Fördelarna med bra matchning är många. T.ex. färre sammanbrott, bättre vård, mindre tidsåtgång, mindre lidande och bättre ekonomi för placerande kommuner.


Vi har tillgång till specialist på barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, Laro, terapeuter, psykolog, specialistsjuksköterska och kan göra fullständiga psykiatriska utredningar.

Geografi

Vi finns runt om i Sverige med huvudkontor i Hallsberg

Org nr

559280-1996

Upptagningsområde

Hela Sverige.
Vi har hämtservice

Inskrivningsförfarande

Efter nogsam matchning för att komma till rätt plats så gör föreståndarna:

1. Inskrivningssamtal
2. Klient Checklista
3. Genomförandeplan
4. Uppföljning
5. Utvärdering

Språk

Samarbetar med folkhälsobyråns tolkförmedling, tillgång till cirka 100 språk.

Övriga upplysningar

Värt att belysa lite extra

Vårdflätan bedrivs av privata aktörer som är verksamma på sina egna verksamheter och bör ses mer som ett nätverk av drivna entrepenörer inom socialt arbete. Tillsammans besitter vårdflätan lång och bred erfarenhet av socialt arbete. Placeringsenheten fungerar dels som placeringskoordinator men också som garant för att verksamheterna har tillstånd, fungerande internkontroller och för att verksamheten följer sina åtaganden.

CSI Placeringsenheten ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-139 9000
Mobil: 070-5808066
E-postadress: rein@insatser.se

Föreståndare:
Rein Hjalmarsson, 0705808066

Placeringsansvarig:
Jan Norland, 070-8540850

Postadress:
Salsbro 823 694 95 Vretstorp

Artiklar om verksamheten

Placeringsenheten: Vi hjälper företag att hjälpa människor

Tillsammans med små privata aktörer bildar Placeringsenheten en vårdfläta. Tillgänglighet, bredd, erfarenhet och kvalitetssäkrande är några av fördelarna som vårdflätan innebär, både för placerande socialtjänster som för de aktörer som blir medlemmar. Det är en idé buren av ett humanistiskt patos. Läs mer

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ARISE
ART
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
CRAFT
CoM
Copingskills training
DBT
ESL
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
IPT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MATRIX
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
PTC
Parterapi
SBNT
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning