HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

K Rehab Alvina

Tfn: 070-561 18 95
Fax: 026-721 30

Föreståndare: Annica Björkman, 070-2226899
Placeringsansv: Mårten Johansson, 070-226 31 66
Platsantal: 9
Lagrum: LPT, LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB för kvinnor från 18 år med missbruk och psykisk ohälsa.

Behandlingsinnehåll: Behandling
Behandlingen erbjuds enskilt och i grupp. Vi har vår grund i kognitiv beteendeterapi där vi ser dina styrkor och resurser. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet och vi lägger stor vikt vid din känsla av trygghet och omsorg.

Det här erbjuder vi:
•Återfallsprevention
•ACT/CRA/MI
•Grupp med fokus på föräldrarollen
•Individuella samtal med behandlare och terapeut
•Psykoedukation - lär dig mer om svårigheter och diagnoser. Ökad förståelse och kunskap gör svårigheter lättare att hantera
•Kriminalitetsprogram
•Mindfulness/Yoga
*Möjlighet till fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
*Medicinhantering och uppföljning med sjuksköterska
*Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov
•Riskbedömning enligt SARA, FREDA och PATRIARK

Efter behandling
Vi erbjuder webbaserade stödsamtal efter utskrivning. Planeras i samråd med uppdragsgivare.
Övrigt
Alvina är omgivet av en naturskön miljö i ett älvlandskap. Vi har en lite annorlunda lokal i vackra Älvkarleby. Vi befinner oss drygt en timme med tåg eller bil från Arlanda

Geografi: Uppsala län; Gävleborgs län

Huvudman: K Rehab AB

Org nr: 556766-2720

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Möjlighet att ta med sitt husdjur efter bedömning.

"K Rehab Alvina" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO