HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

K Rehab Väst

Tfn: 076-104 24 94
Fax: 026-720 44

Besöksadress: Älvkarleövägen 4, Älvkarleby
Postadress: Box 95, 814 22 Skutskär
Föreståndare: Annica Björkman, 070-2226899
Placeringsansv: Mårten Johansson, 070-226 31 66
Platsantal: 15
Lagrum: LPT, LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är ett HVB som erbjuder behandling för män från 18 år med missbruksproblem, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vårt mål är att ge god behandling i ett nära samarbete med klient, uppdragsgivare och andra vårdgivare.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen är individuellt anpassad utifrån dina behov, resurser och målsättning. Vi arbetar för att du ska lära dig nya verktyg och konstruktiva strategier att hantera din livssituation. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet. Vi utgår från en grundplanering med insatser, måltider, ADL och fritid.

Eftervård/Utsluss
Samarbete och stöd med siktet inställt på tiden efter placering genomsyrar behandlingsprocessen från början till slut. Utsluss/eftervård planeras i samråd med uppdragsgivaren och vi erbjuder webbaserade stödsamtal efter utskrivning.

LARO & Avgiftning
Hos oss kan du vara placerad med LARO-behandling förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning.
Om behov av avgiftning finns före placeringen eller under placeringstiden finns samverkan med Selfhelp kliniken i Söderhamn

Vi erbjuder dig

*Återfallsprevention
*ACT/CRA
*Individuella samtal med kontaktperson och KBT-terapeut
*Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
*Psykoedukation = få kunskap om dina fysiologiska reaktioner, diagnoser, orsak och verkan till dina beslut och ditt eget handlande
*Ångestskola
*Kriminalitetsprogram
*Möjlighet till fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
*Medicinhantering och uppföljning med sjuksköterska
*Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov

Geografi: Norduppland, ca 3 mil söder om Gävle
Med bil från Stockholm ca 1,5 tim.

Huvudman: K Rehab

Org nr: 556766-2720

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, norska

Övriga upplysningar: Under helger och kvällar planeras aktiviteter utifrån klienternas önskemål och behov. Till exempel badhusbesök, bowling, bio, kulturevenemang och fiske. Alla insatser och aktiviteter syftar till att stärka individens möjlighet och förmåga att skapa en känsla av delaktighet, träna socialt samspel och välbefinnande.

Möjlighet att ta med sitt husdjur efter bedömning.

"K Rehab Väst" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO