Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

K Rehab Väst

Tfn: 026-722 90
Fax: 026-721 30

Besöksadress: Älvkarleövägen 4, Älvkarleby
Postadress: Box 95, 814 22 Skutskär
Föreståndare: Karolin Norlén Järpeskog, 073-059 90 80
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är ett HVB som erbjuder behandling för män från 18 år med missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vårt mål är att ge god behandling i ett nära samarbete med klient, uppdragsgivare, anhöriga och andra vårdgivare.

Behandlingsinnehåll: Behandling

Behandlingen är individuellt anpassad utifrån klientens behov, resurser och målsättning. Vi arbetar för att klienten ska lära sig nya verktyg och konstruktiva strategier att hantera sin livssituation. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet.
Eftervård/Utsluss
Samarbete och stöd med siktet inställt på tiden efter placering genomsyrar behandlingsprocessen från början till slut. Återvändardagar erbjuds.
LARO & Stabiliseringsplatser
Hos oss kan du vara placerad med LARO-behandling förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning.
På K REHAB Väst finns två stabiliseringsplatser. Syftet med platserna är att förhindra utskrivning och kunna fortsätta behandlingsarbetet vid t.ex. återfall.

Vi erbjuder

Återfallsprevention
ACT/CRA
Kriminalitetsprogram
Individuella samtal med kontaktperson och KBT-terapeut
Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
Psykoedukation = få kunskap om sina fysiologiska reaktioner, diagnoser, orsak och verkan till sitt eget handlande med mera.
Möjlighet till fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
Medicinhantering och uppföljning med sjuksköterska
Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov

Geografi: Norduppland, ca 3 mil söder om Gävle
Med bil från Stockholm ca 1,5 tim.

Huvudman: K Rehab

Org nr: 556766-2720

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Under helger och kvällar planeras aktiviteter utifrån klienternas önskemål och behov. Till exempel badhusbesök, bowling, bio, kulturevenemang och fiske. Alla insatser och aktiviteter syftar till att stärka individens möjlighet och förmåga att skapa en känsla av delaktighet, träna socialt samspel och välbefinnande.

Möjlighet att ta med sitt husdjur efter bedömning.

"K Rehab Väst" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
Alkohol
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO