HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rubinens motivations och omvårdnadsboende

Tfn: 0511-171 50
Fax: 0511-131 50

Besöksadress: SKARA
Postadress: Härlundagatan 64, 532 35 SKARA
Föreståndare: Ulrika Brodén, 070-751 71 50
Placeringsansv: Ulrika Brodén
Platsantal: 19
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna väg för ett eget boende i samhället. Rubinen är ett HVB-hem. Vi erbjuder motivations och omvårdnads boende som bedrivs i privat regi. Vi tar emot alkohol-narkotika-tablett och blandmissbruk. På Rubinen arbetar vi med ett familjärt förhållningssätt. Vi delar framgångar och motgångar i en medmänskligt kontakt. Vi stöttar våra boende genom att möta dem där varje individ befinner sig. Erbjuder; Motiverande samtal, Återfallsprevention, Social träning, Nätverks arbete, KBT, Spelmissbruk, Stress och traumabehandling, kriminalitets samtal, Sorgearbete, familj och relationsorienterade samtal. Arbetar med individuella genomförandeplaner, Fasta aktiviteter bad/gym, bowling och Aktivitetsresor.

Geografi: Centrala Skara.

Huvudman: Rubinen AB

Org nr: 556529-3262

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning finns.

"Rubinens motivations och omvårdnadsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO