HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rubinens motivations och omvårdnadsboende

Tfn: 0511-171 50
Fax: 0511-131 50

Besöksadress: SKARA
Postadress: Härlundagatan 64, 532 35 SKARA
Föreståndare: Ulrika Brodén, 070-751 71 50
Placeringsansv: Ulrika Brodén
Platsantal: 19
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vårt syfte är att främja långvarig avhållsamhet från missbruk. Genom detta siktar vi på att underlätta vägen till självständigt boende inom samhället. Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder motivations- och omvårdnadsboende och drivs privat. Vi tar emot personer som missbrukar alkohol, narkotika, tabletter och blandmissbruk.

Målgruppen för vårt HVB-hem omfattar både män och kvinnor i åldrarna 20-65 år som brottas med olika problematik. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: socioproblematik, relationsproblem, kriminalitet, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, blandmissbruk, spelmissbruk, kombinerat missbruk och psykiatriska problem, dubbeldiagnoser, psykiska svårigheter, autism, Aspergers syndrom, ADHD, psykiska sjukdomar, personlighetsstörningar, Borderline personlighetsstörning, behandling av metadon/Subutex, problematik kopplad till hedersrelaterat våld, och våldsutsatthet.

På Rubinen är vår inställning familjär. Vi delar framgångar och utmaningar genom ett genuint mänskligt förhållningssätt. Vi stöder våra boende genom att anpassa vårt stöd efter varje individs unika behov och situation.

Vi erbjuder motiverande samtal, återfallsprevention, social träning, nätverksarbete, ADL-träning (aktiviteter för dagligt liv), KBT (kognitiv beteendeterapi), behandling för kriminalitet som livsstil, spelmissbruk, familje- och relationsorienterade behandlingssamtal, sorgbearbetningssamtal, och ASI-utredningar (Addiction Severity Index).

Vi utformar individuella genomförandeplaner, organiserar regelbundna aktiviteter och arrangerar aktivitetsresor. Vi har totalt 19 platser tillgängliga och tar emot män och kvinnor i åldrarna 21-65 år. Här på Rubinen är vårt engagemang och vårt stöd konstant, för att underlätta för våra boende att återintegrera i samhället och påbörja sin väg mot ett bättre liv.

Geografi: Centrala Skara.

Huvudman: Rubinen AB

Org nr: 556529-3262

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning finns.

"Rubinens motivations och omvårdnadsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO