Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rubinens motivations och omvårdnadsboende

Tfn: 0511-171 50
Fax: 0511-131 50

Besöksadress: SKARA
Postadress: Härlundagatan 64, 532 35 SKARA
Föreståndare: Ulrika Brodén, 070-751 71 50
Placeringsansv: Ulrika Brodén
Platsantal: 19
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna väg för ett eget boende i samhället. Rubinen är ett HVB-hem. Vi erbjuder motivations och omvårdnads boende som bedrivs i privat regi. Vi tar emot alkohol-narkotika-tablett och blandmissbruk. På Rubinen arbetar vi med ett familjärt förhållningssätt. Vi delar framgångar och motgångar i en medmänskligt kontakt. Vi stöttar våra boende genom att möta dem där varje individ befinner sig. Erbjuder; Motiverande samtal, Återfallsprevention, Social träning, Nätverks arbete, KBT, Spelmissbruk, Stress och traumabehandling, kriminalitets samtal, Sorgearbete, familj och relationsorienterade samtal. Arbetar med individuella genomförandeplaner, Fasta aktiviteter bad/gym, bowling och Aktivitetsresor.

Geografi: Centrala Skara.

Huvudman: Rubinen AB

Org nr: 556529-3262

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning finns.

"Rubinens motivations och omvårdnadsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO