Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Tranquilo Anicare AB

Tfn: 0768-233190

Besöksadress: Stenungsund
Postadress: Huveröd 130, 444 97 Svenshögen
Föreståndare: Akosua Acheampong
Placeringsansv: Birger Wallöé, 0733-951507
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Villa Tranquilo – Motivationsboende 18+
Verksamhetsstart 30 april 2017
Välkommen till oss
Anicare motivationsboende ligger strax utanför Stenungsund, även närheten till Göteborg är påtaglig.
Motivationsboendet har nära till natursköna vandringsleder. Det är cirka lätt att ta sig via kommunala kommunikationsmedel med goda bussförbindelser.
Vi erbjuder ett nyktert och drogfritt boende på både kort och lite längre sikt. Vi har platser varav fullt anpassade åt psykisk ohälsa och trauma med möjlighet till självhushåll. Vi tar emot placeringar med kort varsel, oavsett tid på dygnet!
Målgruppen avser män 18+ som befinner sig i en akut boendesituation och som på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa och trauma där problematiken bedöms vara i behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Vi tar emot både utlandsfödda och svenska klienter.
Vår målsättning är att erbjuda ett tillfälligt och drogfritt boende med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet och livskvalitet.
Anicare motivationsboende
personal dygnet runt
social samvaro
stöd för en bibehållen nykterhet
individuellt anpassat boendestöd
fysisk och mental återhämtning i en lugn, naturnära miljö
enklare sysselsättning efter förmåga
praktikplatser
Aktiv och meningsfull fritid
Vardagsstruktur och boendestöd
Hos oss får de boende samt vid behov stöd i att själva klara av och träna praktiska vardagssysslor såsom städ, tvätt, matlagning och myndighetskontakter. Uppdrag och behov styr nivå på insats.
Praktikplats
Vi tillhandahåller även praktikplatser inom olika branscher vilket kan ses som en länk i rehabiliteringsprocessen och vidare kan ge viktiga referenser för individer som kanske utreds i sin hemkommun, eller som aldrig tidigare bott i egen bostad.
Utmärkande för Anicare motivationsboende är en boendemiljö av hög standard, något vi tror är viktigt för att trivas och må bra men som också bidrar till normalisering.
Målgrupp/arbetssätt Anicare motivationsboende 18+
Psykisk ohälsa och trauma som PTSD samt kriminalitet och missbruksproblem är vanligt bland våra klienter.
Anicare motivationsboende utmärker sig med identifiering utav problematiken där vård och genomförandeplaner sker i samråd med socialtjänsten.
Tillgång inom psykiatri och sjukvård är väl förankrat i vårt kontaktnät där basen ligger i vad vi har att arbeta med och vilka insatser som varje specifik individ har behov av.
Metoder
MI (motiverande samtal)
ART (aggressionsprogram)
Scharffs utredningsmetodik (ögonkontakt,kroppsspråk,röstläge)
LAB (låg affektivt bemötande)
Praktikplatser
Drogtestning (vid behov)
Matlagningskurser
Extern expertis, psykolog, läkare.
Simmkunnighet

Behandlingsinnehåll: Allt behandlings innehåll baseras på brukarens egna styrkor/svagheter, Vår samverkan med extern expertis är viktigt samt de önskemål som framkommer från ansvarig handläggare, mycket baseras på genomförandeplan och vårdplan.

Geografi: Omedelbar närhet till Göteborg

Huvudman: Anicare AB

Org nr: 5569961674

Upptagningsområde: Sverige

Inskrivningsförfarande: I samråd och matchning mellan placerade socialtjänst och föreståndare eller placeringsansvarig.

Språk: Arabiska alla dialekter, Kurdiska, Somaliska, Sorani, Turkmenska från Irak, Persiska, Farsi, Wullof, Dari, Krio, Franska, Twi, Engelska, Partoa, Svenska.,

Övriga upplysningar: Vilja till förändring, praktikplatser är viktigt. Skräddarsydda motiveringsplaner för varje brukare, eget intresse och brukarens tidigare eller försvagade kompetens byggs upp till ett varaktigt förhållandesätt.

"Villa Tranquilo Anicare AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män