Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Björkhem HVB

Tfn: 072-205 41 20

Besöksadress: ., Svärdsjö
Postadress: Svärdsjö
Placeringsansv: Per Sjögren, 070-379 69 40


Målgrupp: Välkommen till Björkhem HVB
Vi är ett litet HVB-hem med genuin familjekänsla med 6 platser. Vi strävar efter att skapa en så hemlik miljö som möjligt.
Här hos oss bor flickor/unga kvinnor från 13 år till och med 17 år (möjlighet finns att bo kvar tills 19 år fyllda) som har vistats i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott, provat att ta droger, har ett hotfullt beteende och/eller hamnar i konflikter. Flickorna kan även ha stor frånvaro från skolan och sociala färdighetsbrister.
Flickorna får hjälp med att skapa en struktur i vardagen och en meningsfull fritid. De erbjuds hjälp att bearbeta känslor och beteenden och får träna på konflikthantering.
Ungdomarnas placeringar sker med stöd av SoL eller LVU.

Behandlingsinnehåll: Vi använder oss av lösningsfokuserat och miljöterapeutiskt arbetssätt.
Varje ungdom ges stöd och vägledning gällande hälsa och välmående, trygghet, relationer och självkänsla. Vi stöttar och vägleder i kontakter med nätverk, myndigheter, skola och sjukvård med mera.
Vi är angelägna om att varje individ ska ha en fungerande vardag med skola eller praktik. Det är också av stor vikt att ha en meningsfull fritid och vi uppmuntrar till fysisk aktivitet. För att stärka individens självkänsla ordnar vi också kulturella aktiviteter och studiebesök. Vi använder aktivitetsschema.

Vi hjälper ungdomarna att bli självständiga och klara praktiska sysslor. Vi ger också stöd att hantera och planera ekonomin. En annan viktig sak är konflikthantering och medvetandegörande samtal där vi använder oss av lågaffektivt bemötande.

Boendet erbjuder:
• Egen kontaktperson
• Krissamtal
• MI (Motiverande samtal)
• ART (Aggression Replacement Training)
• Social färdighetsträning
• Hälsosamtal
• Problemlösande samtal
• Regelbundna husmöten
• Delaktighet i vårdens utformning
• Inarbetade rutiner att ta emot synpunkter och förslag från ungdomarna
• Egen legitimerad sjuksköterska

Vi samverkar i ett nätverk med bl.a. leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykiatri-team. Vi erbjuder KBT-terapi. Vi kan även hjälpa till med neuropsykiatriska utredningar om socialtjänsten efterfrågar detta.

Geografi: Björkhem ligger i Dalarna, 2,5 mil från Falun.
Björkhem är en stor härlig villa med trädgård, nära Svärdsjö centrum. I Svärdsjö finns grundskola, mataffär, apotek, bibliotek, ridklubb och ungdomsgård. Gymnasium finns i Falun, dit det finns goda bussförbindelser.
Vår ambition är att gemensamt skapa en trygg, trivsam och lugn hemmiljö. Det finns också en stor trädgård för lek och aktiviteter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot rörelsehindrade personer i vårt boende.

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Föreståndaren ansvarar för matchning. Ungdomen erbjuds att tillsammans med handläggare göra studiebesök för att bättre kunna ta ställning till om Björkhem är ett lämpligt alternativ.

Vid inskrivning kartläggs varje ungdom, för att få reda på aktuell situation och behov. Vi gör tillsammans med ungdomen en individuell planering och skriver en genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan och uppdrag. Vi är måna om ett så nära samarbete som möjligt, för att uppnå bestående och goda resultat.

Vi anlitar tolk vid behov.

Övriga upplysningar: Björkhem ligger i Dalarna, 2,5 mil från Falun.
Björkhem är en stor härlig villa med trädgård, nära Svärdsjö centrum. I Svärdsjö finns grundskola, mataffär, apotek, bibliotek, ridklubb och ungdomsgård. Gymnasium finns i Falun, dit det finns goda bussförbindelser.
Vår ambition är att gemensamt skapa en trygg, trivsam och lugn hemmiljö. Det finns också en stor trädgård för lek och aktiviteter.
Verksamheten är bemannad dygnet runt med erfaren, engagerad och utbildad personal.
Personal på Björkhem erbjuds handledning
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot rörelsehindrade personer i vårt boende.

"Björkhem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO