HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ersta Fristad

Besöksadress: Dold
Placeringsansv: Expedition, 070-484 37 08
Platsantal: 9 kvinnor och 20 barn


Målgrupp: Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn
Ersta Fristad är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med eller utan medföljande barn. Boendet tar emot kvinnor från 18 år och uppåt. Boendet erbjuder skyddsklass 3 enligt Socialstyrelsens klassifikation. Boendet är anpassat för våldsutsatta kvinnor med eller utan medföljande barn med stöd- och skyddsbehov och erbjuder ett omfattande skalskydd med personal på plats dygnet runt. Hotbilden kan vara partner, en släkt eller ett kriminellt nätverk.

Ersta Fristad har funnits sedan 1970 med lång erfarenhet och kunskap att möta och arbeta med kvinnor och barn som är våldsutsatta. Arbetet utgår från ett tydligt barnperspektiv och har en särskild barnverksamhet samt erbjuder stödsamtal med barn. Det finns samverkansavtal med skola och vård. Fristad har HVB-tillstånd där IVO är tillsynsmyndighet. Gemensamt för kvinnorna är att de är utsatta för hot och våld och behöver stöd och praktisk hjälp för att ta sig ur sin situation för att påbörja nyorientering mot ett liv utan våld.

Utslussningslägenhet och egna lägenheter
Boendet har samverkansavtal med fastighetsbolag och kan erbjuda möjlighet till egen lägenhet efter placeringstiden för den det passar.

Våldsutsatta män med eller utan barn
Sedan 2021 finns särskild skyddslägenhet klass 1 där vi välkomnar våldsutsatta män med eller utan medföljande barn. Medföljande barn till våldsutsatta pappor ges därmed samma pedagogiska innehåll som i kollektivboendet och utgår från samma barnperspektiv. Vi erbjuder också en regnbågsprofil och välkomnar kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer oavsett sexuell läggning till ett liv fritt från våld

Behandlingsinnehåll: Boende i egen lägenhet, fullt utrustad med kök, tvättmaskin och dusch
Skalskydd klass 3
Skyddad adress
Riskbedömningar och säkerhetsplanering: - FREDA, Patriark, I-risk
Samtalsstöd:, MI, Trappan, gruppsamtal och enskilt samtal.
Praktiskt stöd
Aktiviteter
Utslussningslägenhet/skyddslägenhet
Samverkansavtal med fastighetsbolag
Husdjur accepteras
Anpassat för personer med funktionshinder
Upparbetad kontakt med BVC, MVC, BUP
Samverkansavtal med skola
Barnverksamhet

Geografi: Stockholm

Huvudman: Ersta diakoni

Org nr: 802000-6717

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placering sker genom socialtjänsten.

Språk: Engelska, spanska och kurdiska.

Övriga upplysningar: Extern handledning finns. Skyddat boende. Hemlig adress och telefon. Personal dygnet runt.

"Ersta Fristad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO