HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Tfn: 0270-707 90
Fax: 0270-10060

Besöksadress: Hemmansvägen 7, Norrala
Postadress: Hemmansvägen 7, 82662 NORRALA
Föreståndare: Verksamhetschef Frida Berger, 0270-707 78
Placeringsansv: Barbro Altberg, 072-187 96 33
Platsantal: 42
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Effektiv missbruksbehandling i både öppen- och slutenvård där målgrupp är människor med missbruk, kriminalitet, aggressivitet och psykisk ohälsa. Män och Kvinnor från 18-år där boendet sker i separata kvinnor och mansavdelningar.
På Selfhelp vet vi att det alltid finns en möjlighet till ett nytt liv. Vi hjälper klienten att hitta sin egen motivation och styrka för att bli drogfri!
Här jobbar vi dagligen i team där varje team innehåller terapeut, behandlingsassistenter och sjuksköterska samt läkare och psykolog.
Vi erbjuder:
KBT-behandling,KSL
12-stegsbehandling,
Läkemedelsassisterad 12-stegsbehandling (Laro), klienter som är med i ett substitutionsprogram i sin hemkommun.

Behandlingsinnehåll: KBT-behandling
Våra behandlingsområden innefattar beroende, aggressivitet/våld, kriminalitet och livsteman. För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar och vi ser till att skapa dessa förutsättningar - tillsammans med vår personal, uppdragsgivare och den inskrivne.
Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år med beroendetillstånd i kombination med t ex. kriminalitet, aggressivitet och psykisk ohälsa. För att lyckas med det uppdraget har vi integrerat vår HVB-verksamhet med specialistpsykiatri samt KBT-behandling i grupp. Syftet är att optimera vården så långt det är möjligt.

12-stegsbehandling män och kvinnor från 18 år.
Manualstyrt program, där ingår frågeformulär och uppgifter för alla 12 stegen. Klienthandbok 94 sidor, litteratur, egna uppgifter speciellt anpassat för den enskilde klienten. Vi har ett eget kriminalitetsprogram.
Vi jobbar mycket tillsammans med klienterna för att bygga en bra behandlingsmiljö och relation och vi ser det som mycket viktigt för att kunna nå målen i vårdplaneringen. Vi bedriver behandlingen med lektioner, grupper och enskilda samtal.

Läkemedelsassisterad 12-stegsbehandling (Laro) män och kvinnor från 18 år.
Manualstyrt program, där ingår frågeformulär och uppgifter för alla 12 stegen. Klienthandbok 94 sidor, litteratur, egna uppgifter speciellt anpassat för den enskilde klienten. Vi har ett eget kriminalitetsprogram.


Vi jobbar mycket tillsammans med klienterna för att bygga en bra behandlingsmiljö och relation till våra klienter, vi ser det som mycket viktigt för att kunna nå målen i vårdplaneringen. Vi bedriver behandlingen med lektioner, grupper och enskilda samtal.
Patienter med ADHD och ADD får medicinera under behandlingstiden.
Sjuksköterska dagtid måndag-fredag , tillgång till läkare samt psykolog.

Geografi: Söderhamn.

Huvudman: Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Org nr: 556549-5610

Upptagningsområde: Hela Sverige
Vi har möjlighet att hämta klienten.

Inskrivningsförfarande: Intagning efter överenskommelse med intagningsavdelningen.
Ej akut placering, vi gör alltid matchning och intervju med klient för säkerställande av motivation.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Kan vårda rörelsehindrade, HIV-positiva. Personalhandledning finns.

"Selfhelpkliniken Gävleborg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
ÅP
Inriktning
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO