HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Tfn: 0270-707 90
Fax: 0270-10060

Besöksadress: Hemmansvägen 7, Norrala
Postadress: Hemmansvägen 7, 82662 NORRALA
Föreståndare: Annette Svedin, 0270-707 74
Placeringsansv: Matilda Carlsson, 0270-707 90
Platsantal: 42
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: KVINNOR OCH MÄN HVB FRÅN 18 ÅR, ABSTINENSBEHANDLING FRÅN 14 ÅR

Selfhelps kvalificerande beroendevård erbjuder en heltäckande vårdkedja med allt från förebyggande insatser till medicinsk abstinensbehandling, rehabilitering och utsluss. Vårt behandlingshem är ett av Sveriges äldsta och vi tar emot klienter dygnet runt, alla dagar året om.
Selfhelp är ett kunskapsföretag som bildades 1992. Vi bedriver manualbaserad 12 stegsbehandling i Söderhamn. Vår personalgrupp är tvärvetenskapligt sammansatt och består av läkare, sjuksköterskor, socionomer, KBT-terapeuter och alkohol- och drogterapeuter. Vi välkomnar klienter med samsjuklighet och skräddarsyr effektiva behandlingsprogram till varje enskild klient.
Vi bedriver ett forskningsprojekt med KI där vi mäter klienternas psykiska mående genom hela behandlingen för att påvisa att behandlingen ger rätt resultat.

UTREDNING
Vi har lång erfarenhet av att göra breda kartläggningar av klienternas psykiska hälsa och alkohol- och drogproblem. Vårt utredningsarbete leds av terapeuter och socionomer med stöd av psykiater och psykolog med specialistkompetens inom missbruksområdet.
I utredningsarbete använder vi oss bl.a. av ASI och ADDIS. På uppdrag gör vi neuropsykiatrisk utredning under behandlingstiden i samarbete med psykolog och psykiater.

Behandlingsinnehåll: MEDICINSK ABSTINENSBEHANDLING
På vårt behandlingshem i Söderhamn driver vi en av Sveriges privata medicinska abstinensavdelning med 16 platser. Avdelningen är öppen dygnet runt och vi tar emot klienter från hela landet. Vi utför också abstinensbehandling åt andra behandlingshem. Hit kommer klienter med remiss från landstinget och/eller från kommuner runt om i Sverige. Här bedrivs motivationsarbete i form av enskilda samtal och grupp/lektioner parallellt med den medicinska abstinensbehandlingen. Här finns ingen undre åldersgräns då denna avdelning är en medicinsk hälso-och sjukvårdsavdelning. Här finns sjuksköterskor dygnet runt. Våra läkare når vi 24h för konsultation och dom finns på plats 2 ggr/vecka.

12- STEGSBEHANDLING
Vårt behandlingshem i Söderhamn är ett av Sveriges äldsta med 26 internatplatser. Vi välkomnar klienter från hela Sverige och är specialiserade på klienter med komplexa vårdbehov. På Selfhelp bor alla klienter i enkelrum och deltar i behandlingsaktiviteter alla dagar i veckan.
Behandlingen sker gemensamt, men kvinnor och män bor på separata avdelningar. Behandlingstiden i vår behandling är upp till 12 månader.

UTSLUSS
Till vårt utsluss boende kommer klienter som gjort behandling i 6 månader eller mer och ska ut i praktik eller studier. Vi samarbetar med en folkhögskola som finns på området. Då vi har ett uppbyggt samarbete med arbetsgivare och lokala hyresvärdar är chansen stor till anställning och eget boende.

12-STEGS BEHANDLING MED SUBSTITUTIONSLÄKEMEDEL
På Selfhelp kan vi också erbjuda en unik kombination av läkemedelsassisterad underhållsbehandling och 12 stegsbehandling på vår LMAB-avdelning. Behandlingen sker i enlighet med WHO:s rekommendationer och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Denna behandlingsform kräver täta kontakter med remittenten och klientens LARO-team. Vi är behjälplig med inställning av läkemedel samt ut trappning i samarbete med LARO-team.

Geografi: Söderhamn.

Huvudman: Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Org nr: 556549-5610

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Intagning efter överenskommelse med intagningsavdelningen. Vi tar även emot patienter under kvällar , nätter och helger.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Kan vårda rörelsehindrade, HIV-positiva. Personalhandledning finns.

"Selfhelpkliniken Gävleborg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO