HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Tfn: 0270-707 90
Fax: 0270-10060

Besöksadress: Hemmansvägen 7, Norrala
Postadress: Hemmansvägen 7, 82662 NORRALA
Föreståndare: Annette Svedin, 0270-707 74
Placeringsansv: Barbro Altberg, 072-187 96 33
Platsantal: 42
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: KVINNOR OCH MÄN HVB FRÅN 18 ÅR, ABSTINENSBEHANDLING FRÅN 14 ÅR

Selfhelps kvalificerande beroendevård erbjuder en heltäckande vårdkedja med allt från förebyggande insatser till medicinsk abstinensbehandling, rehabilitering och utsluss. Vårt behandlingshem är ett av Sveriges äldsta och vi tar emot klienter dygnet runt, alla dagar året om.
Selfhelp är ett kunskapsföretag som bildades 1992. Vi bedriver manualbaserad 12 stegsbehandling i Söderhamn. Vår personalgrupp är tvärvetenskapligt sammansatt och består av läkare, sjuksköterskor, socionomer, KBT-terapeuter och alkohol- och drogterapeuter. Vi välkomnar klienter med samsjuklighet och skräddarsyr effektiva behandlingsprogram till varje enskild klient.
Vi bedriver ett forskningsprojekt med KI där vi mäter klienternas psykiska mående genom hela behandlingen för att påvisa att behandlingen ger rätt resultat.

UTREDNING
Vi har lång erfarenhet av att göra breda kartläggningar av klienternas psykiska hälsa och alkohol- och drogproblem. Vårt utredningsarbete leds av terapeuter och socionomer med stöd av psykiater och psykolog med specialistkompetens inom missbruksområdet.
I utredningsarbete använder vi oss bl.a. av ASI och ADDIS. På uppdrag gör vi neuropsykiatrisk utredning under behandlingstiden i samarbete med psykolog och psykiater.

Behandlingsinnehåll: Selfhelps beroendevård erbjuder en heltäckande behandling med möjligheter till eftervård och utsluss kopplad till verksamheten.
Selfhelp bildades 1992 med visionen att hjälpa människor i utsatta livssituationer som de inte lyckats komma till rätta med på egen hand.
Vi bedriver manualbaserad 12 stegsbehandling och KBT i kustnära och naturskön miljö i Söderhamn. Vi välkomnar klienter med samsjuklighet och skräddarsyr effektiva behandlingsprogram till varje enskild patient.
Aktuellt
Vi erbjuder både 12-stegsbehandling och KBT för att erbjuda två kompetenta och kompletterande behandlingsmetoder under samma tak, och därigenom ytterligare spetsa vår verksamhet att passa fler, samt även att kunna byta inriktning om så behövs eller efterfrågas. Vår implementering av KBT startades under augusti månad och är redo för nya placeringar.

Utredning
Vi har lång erfarenhet av att göra breda kartläggningar av klienternas psykiska hälsa och alkohol- och drogproblem, med adekvat behandling utifrån klientens förutsättningar. Vårt utredningsarbete leds av terapeuter, behandlingssamordnare och behandlingsassistenter, med stöd av sjuksköterska och läkare/psykiatriker med specialistkompetens inom missbruksområdet.
På uppdrag kan vi bistå med neuropsykiatrisk utredning under behandlingstiden. I de fallen startar kliniska observationer omedelbart, träffarna med psykolog är efter 3 månaders drogfrihet och nykterhet på enheten.

12-stegsbehandling
Vårt behandlingshem är ett av Sveriges äldsta där vi ständigt strävar efter att utvecklas i vår profession för att erbjuda en god behandling med individen i fokus. Vi välkomnar klienter från hela Sverige och vänder oss till såväl missbruksproblem, som kriminalitet och våld/aggressivitet, där behandlingen riktas mot att behandla alla problemområden som kartläggningen visar.
KBT
Vår KBT behandling är manualbaserad och grundar sig på att på sikt förändra känslor genom nya tankesätt och hantering av situationer, detta med kartläggning av destruktiva beteenden och träning in vivo för att hantera desamma på ett mer framgångsrikt sätt. Vi erbjuder vår behandling av följande teman: missbruk/beroende, kriminalitet, våld & aggressivitet, samt livsteman. Där kriminalitetsprogrammet är Gunnar Bergströms “Kriminalitet som livsstil”.

Boende, behandlingstid
På Selfhelp bor alla klienter i enkelrum och deltar i behandlings aktiviteter alla dagar i veckan.
Behandlingen sker gemensamt, men kvinnor och män bor på separata avdelningar. Behandlingstiden hos oss är upp till 12 månader och då kan även utsluss vara inkluderat där vi har ett eget utslussboende kopplat till enheten.

12-stegsbehandling med substitutionsläkemedel
På Selfhelp kan vi också erbjuda en unik kombination av läkemedelsassisterad underhållsbehandling och 12 stegsbehandling på vår LMAB-avdelning. Behandlingen sker i enlighet med WHO:s rekommendationer och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Denna behandlingsform kräver täta kontakter med remittenten och klientens LARO-team. Här tar vi vid när klienten är medicinskt inställda från mottagningen på hemmaplan.

Utsluss Selfhelp Söderhamn
Efter fullgjord behandling på Selfhelp erbjuder vi en utsluss där målet är att det leder till arbete och eget boende. Arbete och boende sker i tätt samarbete med lokala arbetsgivare och hyresvärdar i Söderhamns Kommun som är väl införstådda med våra klienters styrkor och utvecklingsområden. Under utslussen får klienterna även ett eget ansvar för budget, inköp och lagning av egen mat under översyn av vår personal.

Geografi: Söderhamn.

Huvudman: Selfhelpkliniken Gävleborg AB

Org nr: 556549-5610

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Intagning efter överenskommelse med intagningsavdelningen. Vi tar även emot patienter under kvällar , nätter och helger.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Kan vårda rörelsehindrade, HIV-positiva. Personalhandledning finns.

"Selfhelpkliniken Gävleborg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO