HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Ullakarin Nyberg: Skammen kring suicid lever kvar

Psykiatern, suicidforskaren och onkologen Ullakarin Nyberg räds inte människors inre mörker. Men det gör många andra inom vården. Därför föreläser Ullakarin så mycket hon bara orkar för att få fler att våga prata om suicid. Läs mer

SecuraNova säkrar dokumentationen

SecuraNova erbjuder journalsystem för utförarverksamheter inom vård och omsorg. Företagets ambition är att underlätta vardagen för sina tusentals användare samtidigt som det ger stöd att uppfylla lagstiftningens krav. Läs mer

Tryggt och säkert boende för skyddsbehövande

Den ideella föreningen Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga och driver skyddade boenden. Malva ligger i Flen och tar emot skyddssökande från hela landet, även män och personer med missbruksproblematik. Läs mer

Studera till stödpedagog på Reveljen

Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Hösten 2023 startar Reveljen en YH-utbildning till stödpedagog. Läs mer

"På Egehem har alla placerade flickor bidragit till var vi står idag"

Svår psykiatrisk problematik hos flickor och unga kvinnor är sedan drygt 30 år Egehems specialområde. – Tänk om flickorna som behandlats hos oss visste i hur stor grad deras kunskaper, kritik och erfarenheter har bidragit till verksamhetens utformning och utveckling, då tror vi dom skulle vara stolta, säger Elisabet Strid Ege. Läs mer

Amplius Omsorg: Föräldraskapet i fokus – för barnens bästa

Amplius bedriver vård och omsorg inom skyddade boenden, utrednings- och behandlingshem och familjehem. Företagets verksamhet är värderingsdrivet och baserat på de tre ledorden: lyhördhet, kompetens och engagemang. Här möter du ett team med många specialistkompetenser som arbetar nära varandra. Här står familjen i fokus och barnens bästa kommer först. Läs mer

Humana: LSS och missbruk – samverkan nödvändigt med SoL

Personer som är berättigade till LSS-boende men samtidigt har ett missbruk kan lätt hamna mellan stolarna. Missbruk faller under SoL och enligt lagen får inte ett LSS-boende jobba med missbruksbehandling. En samverkan mellan lagrummen behövs för att stötta. Läs mer

Humana: Barn och ungdomar med sexuell beteendeproblematik

Inom Humana arbetar man med tidiga behovsbedömningar av barn och unga med oroväckande sexuellt beteende. Man vill kunna upptäcka och hjälpa fler på ett tidigt stadie och ser positivt på att fler aktörer uppmärksammar problemen idag. Läs mer

Misa Ung – vill ge unga ett hållbart inträde till vuxenlivet

Misa Ung vill förhindra utanförskap och stötta unga till ett hållbart inträde till vuxenlivet. Man har lång erfarenhet av att möta unga vuxna i olika livssituationer. Unga med psykosocial problematik, beroendesjukdom, funktionsvariationer eller som behöver lämna en destruktiv livssituation efter ett liv i kriminell miljö. Alla är olika och har sina utmaningar och styrkor – men alla kan lyckas. Läs mer

Mo Gård: Med över 75 års erfarenhet av att möta personer med specifika behov inom kommunikationsområdet

Mo Gård har länge gett stöd till döva personer med ytterligare funktionsnedsättning eller med dövblindhet. Idag kan Mo Gård också erbjuda insatser till personer som är hörande med kombinerade funktionsnedsättningar. Företagets samlade kompetens och erfarenhet inom kommunikationsområdet har möjliggjort att Mo Gård kan möta behovet hos en bredare målgrupp. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Nästa