HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage som vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling.

Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@hvbguiden.se eller info@lssguiden.se


Humana: Nytt behandlingsprogram för kriminella ungdomar

Gängkriminalitet är ett högaktuellt ämne som växer i omfattning och berör både myndigheter och civilsamhälle. Humana har utvecklat ett nytt kriminalitetsprogram, B12, mot unga kriminella. Programmet baseras på dessa ungdomars antisociala beteende och multipla problematik. Läs mer

Specialiserad psykiatrisk behandling på HVB

På Egehem är verksamheten uppbyggd efter flickornas behov. Personalens långa erfarenhet och kunskap om diagnoser och trauman har format dagens behandlingssätt. Den komplexa problematiken hos unga flickor är Egehems specialområde. Läs mer

Så kan MI anpassas till personer med NPF

En effektiv metod när vi behöver hjälp att ändra våra levnadsvanor är Motiverande samtal, MI. För att metoden ska fungera vid NPF behöver samtalsledaren göra anpassningar. Läs mer

Assip – ny metod som ska förebygga självmord

Nu inleds en studie vid Lunds universitet av en schweizisk metod för att behandla patienter som har försökt ta livet av sig rapporterar Sydsvenskan. Läs mer

Antalet flickor inom psykiatrisk vård ökar

Antalet flickor under 18 år som får barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård ökar, liksom de som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. En diagnosgrupp som ökat markant är ätstörningar. Läs mer

Fords nya laddrobot ska hjälpa funktionshindrade

Ford har, tillsammans med studenter på Dortmunds tekniska universitet, utvecklat en robotiserad elbilsladdare som automatiskt kopplar in sig själv till bilen. Läs mer

Ge utrymme för hjärnvila

Mentala tallriksmodellen ger ett tankestöd för att jobba med psykiskt välmående. Tankestödet handlar om sju grundläggande behov som forskning har visat är viktiga för vårt psykiska välmående. Läs mer

Könsdysfori vanligare bland unga med autism

Hälften av de som söker könsbekräftande vård har samtidigt autism eller annan neuropsykiatrisk problematik. Läs mer

Det går lika bra att läsa med öronen

Ljudboken har beskrivits som ”fusk” och anklagats för att driva litteraturen mot botten. Men är det egentligen någon skillnad på att lyssna till en bok och att läsa den? Läs mer

Talböcker för funktionsnedsatta

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar ungefär 4000 talböcker varje år, många på förslag från talboksanvändare. De flesta populära böcker blir talböcker. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Nästa Föreg.