HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Alpklyftan HVB: Familjebehandling och samverkan i fokus

Alpklyftan HVB har två enheter på Hisingen i Göteborg. Här får ungdomar i åldrarna 14-20 år en lugn, trygg miljö där de får chansen att starta om och börja resan mot ett fungerande liv. Familjebehandling och samverkan med övriga vård- och myndighetskontakter är centralt för Alpklyftans arbete. Man vill ge ungdomarna det stöd de har rätt till. Läs mer

Ny studie: Psykisk ohälsa i skolan – större risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna. Och det är olika sorters psykiska problem som utgör risker för män och kvinnor. Läs mer

Lärdomar från pandemin leder till bättre vård och omsorg

Pandemin har inneburit en utmaning för såväl vården och omsorgen som tillsynen. Erfarenheterna från pandemin är att IVO måste öka effekten av tillsynen och därmed bidra till förbättringar för vård- och omsorgstagare. Läs mer

Program för att förebygga suicid hos barn

Rapporten är en systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter. Läs mer

Avancerad teknik bakom enkelt spel

”Kan ni inte hitta på något som gör det roligt att röra på sig, utan att man tänker på det?” Den frågan fick Margareta Frost Johansson som varit med och skapat succé-appen MatGlad. Nu lanseras svaret – uppföljaren GoGlad. Läs mer

Exoskelett, hjärnkraft och digitala assistenter

Tekniken kommer allt närmare oss människor. Nya digitala innovationer skapar möjligheter, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Podd: Pandemin har lärt oss stötta vid psykisk ohälsa

Hur har den psykiska hälsan i Sverige påverkats av coronapandemin? Läs mer

Ny standard ska ge högre kvalitet på LSS-boenden

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet. Läs mer

Återvinning ökar stort

Vad är det som håller och inte håller? Det visar sig när sakerna återvänder till Hjälpmedel Stockholms laxrosa fyravåningslänga. Läs mer

Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar på fortsatta skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa Föreg.