HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage som vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling.

Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@hvbguiden.se eller info@lssguiden.se


Ny studie: Psykisk ohälsa i skolan – större risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna. Och det är olika sorters psykiska problem som utgör risker för män och kvinnor. Läs mer

Lärdomar från pandemin leder till bättre vård och omsorg

Pandemin har inneburit en utmaning för såväl vården och omsorgen som tillsynen. Erfarenheterna från pandemin är att IVO måste öka effekten av tillsynen och därmed bidra till förbättringar för vård- och omsorgstagare. Läs mer

Program för att förebygga suicid hos barn

Rapporten är en systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter. Läs mer

Avancerad teknik bakom enkelt spel

”Kan ni inte hitta på något som gör det roligt att röra på sig, utan att man tänker på det?” Den frågan fick Margareta Frost Johansson som varit med och skapat succé-appen MatGlad. Nu lanseras svaret – uppföljaren GoGlad. Läs mer

Exoskelett, hjärnkraft och digitala assistenter

Tekniken kommer allt närmare oss människor. Nya digitala innovationer skapar möjligheter, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Podd: Pandemin har lärt oss stötta vid psykisk ohälsa

Hur har den psykiska hälsan i Sverige påverkats av coronapandemin? Läs mer

Ny standard ska ge högre kvalitet på LSS-boenden

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet. Läs mer

Återvinning ökar stort

Vad är det som håller och inte håller? Det visar sig när sakerna återvänder till Hjälpmedel Stockholms laxrosa fyravåningslänga. Läs mer

Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar på fortsatta skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god. Läs mer

Seminarium i efterhand om pandemin: Hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?

Den 24 november bjöd Socialstyrelsen in till ett frukostseminarium som satte fokus på krishantering och vad vi har lärt oss under pandemin. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Nästa Föreg.