HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Utbildningar & Föreläsare

Boka din föreläsare hos oss!
Rivstarta hösten med ny kunskap och inspiration. Vi hjälper dig att hitta och boka rätt föreläsare inom områdena missbruk, droger, kriminalitet, lagstiftning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, konflikthanteringar med flera.

Kontakta oss så får du kostnadsfri rådgivning!
08-459 24 20
info@cura.se

Ämnen

Kriminalitet, Hot & Våld

Missbruk & Droger

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Samtal, Bemötande & Konflikthantering

Visa samtliga föreläsare
Föreläsare

Torkel Richert

"Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem - en utsatt men osynlig grupp" - Ständiga känslor som oro, ångest, sorg, skuld, skam och maktlöshet. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation.

Anders Öfvergård

Anders Öfvergård är krögare, föreläsare, programledare i den svenska dokumentären "Anders och knarket" på TV4 och han har även personliga erfarenheter av drogproblem.

Lisbeth Pipping

"Hunger, smärta och misär - att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa" - Föreläsare: Lisbeth Pipping, författare, beteendevetare, föreläsare med egen erfarenhet.

Sascha Abdelnabi

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Marcus Sandborg

"Beroende, schizofreni och psykisk ohälsa" - Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.

Stefan Sandström

"Missbruk, trauma och samsjuklighet" - Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare. Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.

Per-Erik Lundberg

"Narkotikaläget i Sverige" - narkotikapolisen Per-Erik föreläser om att upptäcka och åtgärda narkotikamissbruk, polisiär narkotikabekämpning och "Narkotikans ABC".

Ulla-Maria Andersson

"Att vara en missbrukande mamma och lära sig leva med vetskapen om att ha skadat sitt eget barn" - Föreläsare: Ulla-Maria Andersson, författare, terapeut på ett behandlingshem för kvinnor, personlig och professionell erfarenhet av beroendeproblematik, kriminalitet, våld i nära relationer och att vara missbrukande mamma.

Emil Häggbom och Mathilde Häggbom

Mor och Son - Beroende och medberoende som familjesjukdom" - Föreläsare: Emil Häggbom och Mathilde Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet. Hur påverkas folk i ens närhet av missbruk och medberoende?

Ardavan Khoshnood

"Gängbrottslighet och skjutvapenrelaterat våld i Sverige" - Föreläsare: Ardavan Khoshnood, kriminolog på Malmö universitet, Medicine Doktor (PhD), Specialistläkare i Akutsjukvård, Statsvetare.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare på Karolinska Institutet Stockholm, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskar idag kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Christoffer Hjalmarsson och Niklas Nyberg

"36 dagar på gatan – hemlöshet, missbruk och kriminalitet" - I 36 dagar levde den prisbelönte fotografen Christoffer Hjalmarsson som hemlös på Stockholms gator. Han dokumenterade de erfarenheter han fick med en videokamera.

B Robert Andersson

B Robert Andersson, terapeut, författare och föreläsare som har utvecklat behandlingsprogram inom svensk beroendevård.

Visa samtliga föreläsare