Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Utbildningar & Föreläsare

Boka din föreläsare hos oss!
Vi hjälper dig att hitta och boka rätt föreläsare inom områdena missbruk, droger, kriminalitet, lagstiftning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, konflikthanteringar med flera.

Kontakta oss så får du kostnadsfri rådgivning!
08-459 24 24 • info@hvbguiden.seinfo@lssguiden.se

BOKA FÖRELÄSARE

Klicka på den föreläsare du är intresserad av och fyll i formuläret som finns på sidan.

Föreläsare 12 föreläsare

Andreas Wedeen

"Möta människor med rättshaveristiskt beteende" - Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra.

Angelica Frithiof

Angelica har lång erfarenhet av att föreläsa för samt utbilda och handleda personal inom offentlig sektor och då gärna med inriktning på svåra samtal, bemötande, etik och ledarskap. Förutom en grund inom humaniora så har Angelica påbyggnadsutbildningar inom Narrativ samtalsmetodik, Medicinsk etik, Lösningsfokuserat arbetssätt samt Psykologi.

Anna Bergholtz

"Blind – ett annat sätt att se" - Anna Bergholtz är entreprenören och journalisten som blev känd som Sveriges första blinda filmrecensent. Hör om hennes livsresa. Om barnreumatism och sjukdomen som ledde till blindhet i vuxen ålder.

Charlotte Ohlson Bresciani

”Livets berg- och dalbana” - Föreläsare: Charlotte Ohlson Bresciani, föreläsare och utbildare i bemötande. För några år sedan förändrades Charlottes liv totalt i en olycka när hon skulle rädda sin son. Hon tar er med på den långa, stundtals tuffa resa hon gör för att uppnå samma livskvalitet som innan olyckan.

Helena Bingham

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter” - Ett viktigt ämne som det behövs mycket mer kunskap om. Självcentrerade och känslokalla personligheter påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna blir ofta både svåra och långvariga för de som råkar illa ut.

Håkan Svensson

"Ett skrynkligt ess i rockärmen" - Föreläsare: Håkan Svensson - en av världens få sjukgymnaster med CP-skada. Målet har han uppnått genom att vända upp och ner på begreppet handikappad, genom att ifrågasätta gamla invanda tankesätt och hitta nya lösningar.

Lasse Gustavson

"Att bemöta med utvecklande kommunikation" - Föreläsare: Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. Med värme och humor delar Lasse med sig av kunskap och erfarenheter kring att möta kollegor och brukare på ett utvecklande vis.

Marcus Sandborg

"Beroende, schizofreni och psykisk ohälsa" - Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.

Peter Svensson

Drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med kriminellt gäng Den grova brottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och ...

Pär Johansson

"Fördomar, talang och inkludering" - Föreläsare: Pär Johansson, föreläsare samt grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern. Nu aktuell med filmen "Catwalk" som släpptes på bio 2020. Pär är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik-teatern, en teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen.

Stefan Sandström

"Missbruk, trauma och samsjuklighet" - Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare. Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.

Teija Bervokk

"Bemötande av barn och unga i kris samt sexuell utsatthet" - Teija Bervokk föreläser om sexualbrott mot barn på nätet och tar bland annat upp hur vuxna kan upptäcka signaler kring barns dåliga mående.