Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Utbildningar & Föreläsare

Boka din föreläsare hos oss!
Vi hjälper dig att hitta och boka rätt föreläsare inom områdena missbruk, droger, kriminalitet, lagstiftning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, konflikthanteringar med flera.

Kontakta oss så får du kostnadsfri rådgivning!
08-459 24 24 • info@hvbguiden.seinfo@lssguiden.se

BOKA FÖRELÄSARE

Klicka på den föreläsare du är intresserad av och fyll i formuläret som finns på sidan.

Föreläsare 23 föreläsare

Andreas Wedeen

"Möta människor med rättshaveristiskt beteende" - Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra.

Caroline Engvall

”Sexualbrott mot barn på nätet – så kan vi se, fråga och hjälpa vidare” - Föreläsare: Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn, Virtuell våldtäkt och deckarna Ärren vi bär och Judasvaggan.

Christoffer Hjalmarsson och Niklas Nyberg

"36 dagar på gatan – hemlöshet, missbruk och kriminalitet" - I 36 dagar levde den prisbelönte fotografen Christoffer Hjalmarsson som hemlös på Stockholms gator. Han dokumenterade de erfarenheter han fick med en videokamera.

Diana Lorenz

"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)" - Föreläsare: Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Emil Häggbom och Mathilde Häggbom

Mor och Son - Beroende och medberoende som familjesjukdom" - Föreläsare: Emil Häggbom och Mathilde Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet. Hur påverkas folk i ens närhet av missbruk och medberoende?

Erik Andersson

”Rutinbundenhet och tvångsmässighet, hur kan man förstå och bemöta personer med Autism som kör fast i ritualer?” - I denna föreläsning kommer Erik Andersson, psykolog och docent vid Karolinska Institutet, gå igenom hur man kan förstå och hjälpa personer som kör fast i överdriven rutinbundenhet.

Giorgio Grossi & Kerstin Jeding

KrisStress. Vad kan vi göra för att orka hålla ut när en kris blir långvarig och vi inte vet hur det blir sedan? Vad behöver vi veta om stress?

Gösta Liljeholm & Sabina Hahn

"Att använda en teori byggd metod för bemötande av vanliga problembeteenden hos placerade ungdomar" - Gösta Liljeholm & Sabina Hahn, Leg psykologer med KBT-inriktning. Föreläsningen belyser möjligheter och begränsningar med HVB som behandlingskontext.

Helena Bingham

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter” - Ett viktigt ämne som det behövs mycket mer kunskap om. Självcentrerade och känslokalla personligheter påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna blir ofta både svåra och långvariga för de som råkar illa ut.

Jan Tern

"Stress Exit - Hur du minskar stressen och ger plats för glädje, effektivitet och hälsa" - Vad gör dig stressad och hur påverkar den dig? Ditt svar kommer troligen skilja sig från din kollegas eller väns svar och där har vi ett av stressens problem.

Kim Einhorn

Kim har flera års erfarenhet av att föreläsa, bland annat för organisationen Zikaron, där hon talar om hur hennes farmor överlevde förintelsen och trauma mellan generationer såväl som för organisationen Team Tilia där hon talar om psykisk ohälsa.

Lasse Mattila

"Utsatthet och Utanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Lasse Mattila, socionom med egen erfarenhet. Lasse brinner för att förebygga utsatthet och utanförskap bland barn och unga.

Lisbeth Pipping

"Hunger, smärta och misär - att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa" - Föreläsare: Lisbeth Pipping, författare, beteendevetare, föreläsare med egen erfarenhet.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare på Karolinska Institutet Stockholm, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskar idag kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Marcus Sandborg

"Beroende, schizofreni och psykisk ohälsa" - Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.

Martina Nelson

Martina arbetar med psykoterapi och utredning. Hon specialiserar sig inom neuropsykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med adhd, autism och psykisk ohälsa.

Peter Jacobsson

Missbrukaren och de anhöriga - beroende och medberoende Peter berättar om sitt liv som narkoman och alkoholist, om orsakerna och livet efter ...

Sascha Abdelnabi

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Sonia Elvstål

"När benet kapades började mitt liv" - Föreläsare: Sonia Elvstål, författare, en bättre mamma, en bättre vän och en bättre version av sig själv. Efter en motorcykelolycka i maj 2009 tvingades Sonia amputera sitt ena ben. Idag är hon tacksam för olyckan.

Stefan Sandström

"Missbruk, trauma och samsjuklighet" - Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare. Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.

Torkel Richert

"Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem - en utsatt men osynlig grupp" - Ständiga känslor som oro, ångest, sorg, skuld, skam och maktlöshet. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation.

Youstina Demetry

Doktorand i klinisk psykologi och utbildningsansvarig vid Smart Psykiatri. Youstina arbetar med utredningar av barn och vuxna med adhd och autism.

Åke Pålshammar

"Hjärnans utveckling i skärmarnas tid – Vad förlorar vi när samtalet försvinner?" - Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. Om vad som sker med vår hjärna när mängder av skärmar tar allt större plats i vårt liv.