HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Utbildningar & Föreläsare

Boka din föreläsare hos oss!
Vi hjälper dig att hitta och boka rätt föreläsare inom områdena missbruk, droger, kriminalitet, lagstiftning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, konflikthanteringar med flera.

Kontakta oss så får du kostnadsfri rådgivning!
08-459 24 24 • info@hvbguiden.seinfo@lssguiden.se

Ämnen

Kriminalitet, Hot & Våld

Missbruk & Droger

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Samtal, Bemötande & Konflikthantering

Visa samtliga föreläsare
Föreläsare

Youstina Demetry

Doktorand i klinisk psykologi och utbildningsansvarig vid Smart Psykiatri. Youstina arbetar med utredningar av barn och vuxna med adhd och autism.

Martina Nelson

Martina arbetar med psykoterapi och utredning. Hon specialiserar sig inom neuropsykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med adhd, autism och psykisk ohälsa.

Åke Pålshammar

"Hjärnans utveckling i skärmarnas tid – Vad förlorar vi när samtalet försvinner?" - Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. Om vad som sker med vår hjärna när mängder av skärmar tar allt större plats i vårt liv.

Sascha Abdelnabi

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Erik Andersson

”Rutinbundenhet och tvångsmässighet, hur kan man förstå och bemöta personer med Autism som kör fast i ritualer?” - I denna föreläsning kommer Erik Andersson, psykolog och docent vid Karolinska Institutet, gå igenom hur man kan förstå och hjälpa personer som kör fast i överdriven rutinbundenhet.

Diana Lorenz

"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)" - Föreläsare: Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Lasse Gustavson

"Att bemöta med utvecklande kommunikation" - Föreläsare: Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. Med värme och humor delar Lasse med sig av kunskap och erfarenheter kring att möta kollegor och brukare på ett utvecklande vis.

Torbjörn Andersson

"Bemötande vid autismtillstånd och ADHD" - Föreläsare: Torbjörn Andersson. Autist, författare, har masterexamen i psykologi, och 25 års erfarenhet av autismarbete.

Jill C. Faulkner

Jill C. Faulkner är autistisk och en av branschens ledande föreläsare tack vare sitt inifrånperspektiv och brinnande intresse för samhällsfrågor som rör NPF. Hon berättar sin historia och knyter an till LAB - lågaffektivt bemötande, metoden som går ut på att anpassa omgivningen för att förebygga problemskapande beteenden.

Gösta Liljeholm & Sabina Hahn

"Att använda en teori byggd metod för bemötande av vanliga problembeteenden hos placerade ungdomar" - Gösta Liljeholm & Sabina Hahn, Leg psykologer med KBT-inriktning. Föreläsningen belyser möjligheter och begränsningar med HVB som behandlingskontext.

Kim Einhorn

Kim har flera års erfarenhet av att föreläsa, bland annat för organisationen Zikaron, där hon talar om hur hennes farmor överlevde förintelsen och trauma mellan generationer såväl som för organisationen Team Tilia där hon talar om psykisk ohälsa.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare på Karolinska Institutet Stockholm, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskar idag kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Visa samtliga föreläsare