HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage som vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling.

Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@hvbguiden.se eller info@lssguiden.se


Studera till stödpedagog på Reveljen

Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Hösten 2023 startar Reveljen en YH-utbildning till stödpedagog. Läs mer

"På Egehem har alla placerade flickor bidragit till var vi står idag"

Svår psykiatrisk problematik hos flickor och unga kvinnor är sedan drygt 30 år Egehems specialområde. – Tänk om flickorna som behandlats hos oss visste i hur stor grad deras kunskaper, kritik och erfarenheter har bidragit till verksamhetens utformning och utveckling, då tror vi dom skulle vara stolta, säger Elisabet Strid Ege. Läs mer

Amplius Omsorg: Föräldraskapet i fokus – för barnens bästa

Amplius bedriver vård och omsorg inom skyddade boenden, utrednings- och behandlingshem och familjehem. Företagets verksamhet är värderingsdrivet och baserat på de tre ledorden: lyhördhet, kompetens och engagemang. Här möter du ett team med många specialistkompetenser som arbetar nära varandra. Här står familjen i fokus och barnens bästa kommer först. Läs mer

Humana: LSS och missbruk – samverkan nödvändigt med SoL

Personer som är berättigade till LSS-boende men samtidigt har ett missbruk kan lätt hamna mellan stolarna. Missbruk faller under SoL och enligt lagen får inte ett LSS-boende jobba med missbruksbehandling. En samverkan mellan lagrummen behövs för att stötta. Läs mer

Humana: Barn och ungdomar med sexuell beteendeproblematik

Inom Humana arbetar man med tidiga behovsbedömningar av barn och unga med oroväckande sexuellt beteende. Man vill kunna upptäcka och hjälpa fler på ett tidigt stadie och ser positivt på att fler aktörer uppmärksammar problemen idag. Läs mer

Misa Ung – vill ge unga ett hållbart inträde till vuxenlivet

Misa Ung vill förhindra utanförskap och stötta unga till ett hållbart inträde till vuxenlivet. Man har lång erfarenhet av att möta unga vuxna i olika livssituationer. Unga med psykosocial problematik, beroendesjukdom, funktionsvariationer eller som behöver lämna en destruktiv livssituation efter ett liv i kriminell miljö. Alla är olika och har sina utmaningar och styrkor – men alla kan lyckas. Läs mer

Mo Gård: Med över 75 års erfarenhet av att möta personer med specifika behov inom kommunikationsområdet

Mo Gård har länge gett stöd till döva personer med ytterligare funktionsnedsättning eller med dövblindhet. Idag kan Mo Gård också erbjuda insatser till personer som är hörande med kombinerade funktionsnedsättningar. Företagets samlade kompetens och erfarenhet inom kommunikationsområdet har möjliggjort att Mo Gård kan möta behovet hos en bredare målgrupp. Läs mer

Skärm och nätanvändning bland unga med IF

I dag är i princip alla uppkopplade och mobila skärmar är en del av vår vardag. Samtidigt står vissa grupper utanför och för andra kan skärmanvändning bli ett problem. Läs mer

Samarbetsproblem ökar risken för depression hos pappor

Oenighet och trassligt samarbete mellan föräldrarna kan leda till depression hos pappor under småbarnsåren. Det visar en ny studie vid Karolinska institutet. Läs mer

Stoppa barns tvångsumgänge

Tintin hittades död i en bostad i Luleå söndagen den 8 januari, efter att han haft umgänge med sin pappa. Han hittades sedan hans mamma blivit orolig och kontaktat polisen. Pappan, som är i 45-årsåldern, sitter nu häktad misstänkt för mord. Enligt rättsläkarens utlåtande har pojken ”sannolikt dödats av en annan person”. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Nästa Föreg.