HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Huskurer för psykisk hälsa

Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare och når vår fulla potential. Läs mer

SKR: Lyfter behoven hos kommuner och regioner med anledning av kriget

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. Läs mer

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa om vad Socialstyrelsen gör just nu med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Här finns också information till regioner och kommuner om vilken rätt till stöd från det svenska samhället som de som flyr från kriget i Ukraina har. Läs mer

Raserad sjukvård i krigets Ukraina

Det är inte kolera och andra infektionssjukdomar eller bristande hygien som hotar människors hälsa i Ukraina – vid sidan av direkta skador av kriget. Läs mer

Kommuner förbereder för att ta emot ensamkommande barn

Enligt migrationsverket kan det komma upp emot 6 000 barn, utan vårdnadshavare, på flykt från Ukraina innan året är slut. Nu förbereder många kommuner för att kunna ta emot de ensamkommande barnen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Läs mer

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Läs mer

Robotdjur bra för äldres hälsa

Digitala terapidjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Det skriver SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i en ny översikt. Läs mer

Psykisk ohälsa vanligare hos unga som saknar stöd och tillit

Psykiska besvär och lågt välbefinnande är vanligare bland ungdomar som upplever bristande tillit och känner en låg känsla av samhörighet från familj, skola och vänner. Läs mer

”Min ekonom” hjälper intellektuellt funktionsnedsatta att betala

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa Föreg.