Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage som vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling.

Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@hvbguiden.se eller info@lssguiden.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

  • Om nyhetsbreven

    Våra nyhetsbrev skickas ut cirka var 3:e vecka. Vi har två olika sorters nyhetsbrev där det ena vänder sig mot socialtjänsten och de andra mot verksamheter. 

 Nyhetsbreven når just nu cirka 18.000 mottagare inom socialtjänsten respektive drygt 3200 mottagare inom verksamheter. Prenumerera för att bland annat ta del av aktuella nyheter och reportage, kommande event, kampanjer samt upphandlingsbevakaren (för verksamheter).

    I nyhetsbreven kan du även medverka med både redaktionella reportage och länkbara annonser. Kontakta oss för mer information.

  • Om tidningen

    Vår tidning HVB&LSSGuiden vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut några gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera.

    Uppdatering 2023: tidningen är vilande. 
Du kan däremot fortfarande ladda ner och läsa tidigare digitala utgåvor. Du hittar dem längre ned på denna sida.

Artiklar Visar 3 artiklar


Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

2022-01-20

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar på fortsatta skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god. Läs mer


Seminarium i efterhand om pandemin: Hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?

2022-01-20

Den 24 november bjöd Socialstyrelsen in till ett frukostseminarium som satte fokus på krishantering och vad vi har lärt oss under pandemin. Läs mer


Han bygger sitsen direkt på kroppen

2022-01-20

Ett skräddarsytt hjälpmedel som kan justeras när kroppen förändras eller växer. Så kan Matrix-sitsen beskrivas. Ortopedingenjören Hans Candeborn har ägnat sitt yrkesliv åt att bygga sitsen. Läs mer


Visar 91-93 av totalt 122 artiklar

<1...29303132...41>

Tidning Översikt >