HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Gatans Lag – vill besegra hemlöshet, missbruk och kriminalitet med fotboll

Gatans Lag FF är en förening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförsskap. Föreningens vision är att besegra detta genom fotboll. Läs mer

Ångestsymtom minskade vid fysisk träning

Både måttlig och intensiv fysisk träning är en effektiv behandling mot ångest, visar en studie från Göteborgs universitet. Läs mer

Yoga har god effekt vid utmattningssyndrom

Yoga kan vara till stor hjälp för de som lider av eller är på väg att drabbas av utbrändhet visar ny forskning från Karolinska Institutet. Enligt avhandlingen hade yoga bättre effekt än både KBT och mindfulness. Läs mer

”Vi måste uppvärdera familjehemmen”

Under nästan trettio år har de tagit hand om över trettio barn. Familjehemspappan Thomas Ardenfors tillsammans med sin fru Sussi vill fortsätta att göra skillnad för utsatta barn i trettio år till. Nu har Thomas skrivit sin andra bok ”Mina 30 barn”, där han berättar om det fantastiska i att se glädjen komma tillbaka i rädda barns ögon. Och hur vi alla kan göra en insats för dessa barn. Läs mer

Elaf bröt sig fri från hedersförtryck

Cirka 240 000 unga lever under hedersrelaterade familjenormer i Sverige. De flesta av dem är flickor och kvinnor. Mörkertalen är enorma.* Vi vill därför uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i vår tidning – det måste få ett stopp! *Källa: Astrid Schlytter, docent och en av Sveriges främsta experter på hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer

Humanas stödboenden: Behoven avgör insatsen

Humana erbjuder stödboenden för både ungdomar och vuxna. De är verksamma på flertalet orter i Sverige och det är individens behov som avgör insatsen. Humana vill hjälpa människor till ett självständigt liv – oavsett bakgrund och svårigheter. För ungdomar finns nu även en ny utökad insats: förstärkt stödboende. Läs mer

Unga ”springpojkar” blir de kriminella gängens torpeder

De har kallats för ”svansar” eller springpojkar. I dag är tonåringarna ofta utförare av grova våldsdåd. Att använda yngre är en uttalad strategi inom de kriminella nätverken, enligt polisens underrättelseenhet. Läs mer

Männen som beväpnar Sveriges kriminella

Skjutningar och sprängningar har blivit allt vanligare i Sverige. Det organiserade våldet drabbar både gängmedlemmar och oskyldiga som råkar befinna sig på platsen. Men varifrån kommer alla vapen som används vid skjutningarna? Hur kan tonårsgrabbar beväpna sig med halvautomatiska pistoler och militära automatvapen? Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Nästa Föreg.